2

Laŭ PIV kaj ReVo ju estas uzata kun pli kaj malpli. PMEG asertas, ke ju estas ĉiam uzata kune kun plimalpli. Tamen, mi trovis ekzemplojn pri uzado de ju kune kun plu, kiuj al mi ne ŝajnas skriberaro de la aŭtoro. Jen ili (vortemfazo estas mia):

Tekstaro:

[...] ju pluen li iris, des pli malfacile fariĝis trabati al li la vojon


Unuetaĝa Usono (de Ilja Ilf, Evgenij Petrov. Elrusigis Vladimir Okc):

Ju plu ni penetris la Sudajn ŝtatojn, des pli ofte ni vidis diversajn obstaklojn por negroj.

La unua frazo uzas plue en direkta signifo kaj kun direkta N-finaĵo. La dua frazo uzas lokan plu, montrante daŭrigon tempan kaj lokan.

La frazoj estus same kompreneblaj se oni dirus ju pli li iris kaj ju pli ni penetris, sed mi opinias, ke la uzado de plu donas nuancon, kiun la partikulo pli ne kapablas esprimi tiel klare en ĉi frazoj:

ju pluen li iris... = ju pli li daŭre kaj loke (ien) iris...

ju plu ni penetris... = ju pli ni daŭre kaj loke penetris...

Jen mia demando: Ĉu la uzado de ju plu estas lingve ĝusta, eĉ se PMEG asertas ke ju estas ĉiam uzata kune kun pli?

2 Answers 2

1

pli temas pri kvanto, grado. Kaj ĝi rilatas kaj adjektivojn kaj adverbojn.

La konstruo ju ... des kunligas la ŝanĝiĝon de kvanto/grado inter du esprimoj. La ju parto estas la ĉefa ŝanĝiĝo, kaj la des parto, la dependa.

Ju pli mi legas, des pli mi komprenas.

Sed, plu temas pri daŭro, neĉeso.

ju plu ... des pli estas, laŭ mi, eraro. Iel komprenebla, ĉar kelkaj uzas plu kvazaŭ estus adverba paro de pli (kio postulus ke _pli_nur rilatu adjektivojn, kio ne estas vera).

1

Ĉio indikas ke ju plu(e/en) estas gramatike malĝusta, ke devas esti ju pli. Tamen, eĉ PMEG iafoje agnoskas nelogikan uzadon de diversaj aferoj en la lingvo. Jen ekzemplo:

PMEG, Mallogika uzo de direkta N

Direkta N aperas ankaŭ en vortoj kiel pluen, renkonten, tiudirekten, reen k.s., kie la N-finaĵo principe estas mallogika, ĉar plu, renkonte, tiudirekte kaj ree ne montras lokon. Iafoje tia mallogika uzo tamen helpas al klareco, kaj tiaj esprimoj ne estas nepre evitendaj.

Eble temas pri subkomprenata pli:

ju pluen li iris...ju pli li pluen iris... des pli...

ju plu ni penetris...ju pli ni plu penetris... des pli...

Eble la sona simileco inter pli kaj plu estas la kialo, pro kio la verkistoj forlasis pli, mi vere ne scias. La demando estas: ĉu per tiu forlaso la signifo estas tute klara? Por mi ĝi estas, kaj ŝajne ankaŭ por la du verkistoj (supoze ke temas pri intenca forlaso kaj ne pri mistajpo).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.