1

How to express the idea of having something done for you? For instance:

I have washed my laundry.

I have my laundry washed.

Can -igi be used for this?

Mi lesivis miajn lesivaĵojn.

Mi lesivigis miajn lesivaĵojn.

Addendum:

I kept wading some dictionaries and found, that lesivi for doing laundry seems to be somewhat old-fashioned. The normal lavi is better. For laundry I found better expressions: lavotaĵo (for laundry to be done, dirty laundry) and lavitaĵo (for done laundry, clean laundry). I think vestaĵoj is too narrow, because laundry can also be towels, bed-sheets and other non-clothes.

2 Answers 2

3

Yes, you can use -ig- for this. If you say:

Mi lavigis miajn vestaĵojn

Technically that could mean either that you caused your clothes to wash something or that you caused something/someone to wash your clothes. But obviously the second meaning is much more likely because the first one doesn’t make much sense.

PMEG has more examples of this kind of use of -ig- here.

Oni ankaŭ povas deiri de objekta verbo. La objekto de tia IG-verbo estas aŭ la subjekto de la simpla verbo, aŭ la objekto de la simpla verbo

[…]

Mi ne povis komprenigi la ŝercon al li.

There is also a very similar question about getting your hair cut.

-1

Mi ne uzus ig en tiu situacio. Por mi tio estas konfuza (vidu la ekzemplon sciigi) kaj povas ankaŭ elvoki ideon de dev(ig)o aŭ trudo.

IG povas esti tre trompa ĉe kelkaj tipoj de radikoj. En via ekzemplo, lesiv/ estas substantiva radiko, do lesivigi nur signifus igi ion lesivo/lesiva ne igi iun lesivi.

La difino de ig montras kiel malsame ig agas, laŭ la tipo de radiko, kaj donas klarigon kaj ekzemplojn. Uzi ĝin, ĉefe sufikse, ne ĉiam estas simpla afero.

Simpla formo:

Oni lavis miajn vestaĵojn.

Se vi vere volas substreki la fakton, ke vi estus povinta tion mem fari, sed preferis transdoni la taskon al iu alia, vi povus aldoni verbon, kiu klarigos la tipon de transdono:

Mi pagis, por ke oni lavu de miajn vestaĵojn.
Mi petis, ke oni lavu miajn vestaĵojn.
Mi lasis ilin lavi miajn vestaĵojn.

Jen frazo el Kastelo de Prelongo:

li ĝentile elirigis la kapitanon kaj petis ke oni senvestigu Josefinon
11
  • Mi trovas vian unuan sugeston iom stranga, kvazaŭ iu neatendite lavis la vestaĵojn kaj oni estas surprizita.
    – Neil Roberts
    Commented Dec 11, 2019 at 14:40
  • @NeilRoberts, ĉu en la frazo oni proponis mian ideon vi sentas tiun saman surprizon kaj neatenditecon? Commented Dec 11, 2019 at 14:46
  • Estas klasika ekzemplo “Mi tondigis mian hararon” por diri, ke mi iris al frizisto, kiu tondis miajn harojn. Ankaŭ via ekzemplo “Mi lasis ilin lavi miajn vestaĵojn.” ne havas la celatan signifon; tio signifas, ke vi ne kontraŭstaris/permesis iun lavi viajn vestaĵojn, sed ne implicas iun ajn peton. Komparu “Mi igis ŝin foriri” kaj “Mi lasis ŝin foriri”. Mi konsentas, ke ig povus soni iom deviga, sed laŭ mia sperto estas normala uzo por indiki peton aŭ taskigon. Ĉu vi ankaŭ sentas trudon kaj devigon pri la vorto “sciigi”? Miasperte “sciigi” estas proksima al “informi”, ne al “altrudi scion”. Commented Dec 11, 2019 at 16:54
  • @Joffysloffy "mi ne uzus", meritas downvote? Mi ne opiniis ig malĝusta, mi simple ĝin ne uzus en tiu situacio. Pri ig kaj ebla elvoko pri devigo aŭ trudo sufiĉas legi la unuan alineon de la difino de -ig/. Kaj, oni ne povas aldoni ig al io ajn. Ekzemple, taskigo en via frazo ne estas tre komprenebla. Kial? Ĉar la radiko estas substantiva, do la rezulto ne estas taski + igi, sed tasko + igi (vidu I- C. en la difino). En la supre citita difino de ig estas aliaj ekzemploj kie ĝi simple ne estas konvena, vidu RIM. 3, ekzemple. Commented Dec 11, 2019 at 17:51
  • @EduardoTrápani Mi tiel voĉdonis, ĉar “mi ne uzus” en respondoj ĉi tie efektive signifas “ne uzu”, kaj mi malkonsentas pri la malrekomendo pri la uzo de -ig- en la pridiskutata kazo. Mi celis diri ĝuste igi ion tasko per la vorto taskigo, do laŭ mi tio estas bone komprenebla: “Mi lavigis miajn vestaĵojn” -> mi taskigis la lavadon de miaj vestaĵoj -> mi kreis por iu taskon kaj tiu tasko estas lavado me miaj vestaĵoj. Commented Dec 11, 2019 at 19:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.