3

Mi aŭdis en filmo la frazon "don't jinx it" kaj mi ne trovis kontentigan internaciecan tradukon. Jen ekzemplo.

Eble tia traduko ne ekzistas; en mia eta regiono oni povas diri tion je tri manieroj. Kaj kelkaj, en la situacio, anstataŭ diri ion kiel "ne malbonŝancigu la aferon!" diras "bonŝancigu ni la aferon per ..." kaj faras geston por forpeli eblan malbonŝancon.

Kiel vi tradukus tiun esprimon, kiel eble plej internacie? (kvankam estus bonege ankaŭ koni la rektajn tradukojn de la lokaj kulturaj superstiĉoj ... sed tio eble ne apartenas al tiu ĉi forumo).

Ĉu "ne malbonŝancigu tion", "ne estu malbonaŭgura", taŭgus?

1
  • Bonaj tradukoj, angle rilatas al "bad luck".
    – Joop Eggen
    Jan 21, 2020 at 12:50

1 Answer 1

3

JC Wells in his "Esperanto Dictionary" gives misŝancigi for jinx, so I'd translate it as ne misŝancigu ĝin.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.