5

De tempo al tempo, la Akademio de Esperanto publikigas Oficialan Aldonon, liston de vortoj kiujn ĝi forte rekomendas. La Vikipedia artikolo montras ke la dato de publikiĝo de tiu listo ne estas perioda. Ekzemple estis nur 1 jaro inter la 4a kaj la 5a Oficiala Aldono, dum estis pli ol 30 jaroj inter la 8a kaj la 9a. Kiel eblas scii kiam okazos la venonta?

10

Kiel direktoro de la Sekcio pri Ĝenerala Vortaro de la Akademio de Esperanto, mi certe estas la persono, kiu plej bone povas respondi al ĉi tiu demando.

En la jaroj tuj post la fondo de la Lingva Komitato, oni relative rapide oficialigis multajn radikojn, ĉar oni volis rapide ŝtopi breĉojn en la oficiala radikaro. Intertempe, la oficiala radikaro ne plu havas multajn gravajn mankojn, tiel ke malpli urĝas rapide oficialigi multajn radikojn.

Nuntempe, la Akademio preferas ellabori siajn decidojn en tre singarda maniero, anstataŭ rapide fari decidojn pri multaj vortoj. Fakte, la ĉefa tasko, pri kiu la Akademia Sekcio pri Ĝenerala Vortaro nuntempe okupiĝas, estas difinado de radikoj, kiuj jam oficialiĝis en la 1a Oficiala Aldono, sed kiuj tiam estis oficialigitaj kun inter si malkoheraj nacilingvaj tradukoj (kaj sen Esperantaj difinoj, kiuj povus indiki, kiu signifo estis intencita). Do iusence ni balaas post niaj antaŭuloj, ĉar ili tro haste oficialigis, kaj tial ne sufiĉe zorgis pri la kohereco de la oficialaj tradukoj.

La ĵus uzita radiko hast/ fakte estas la sola neoficiala radiko en ĉi tiu respondo. Kaj ĝuste pri ĝia oficialigindeco nuntempe okazas diskuto en la Sekcio pri Ĝenerala Vortaro, ĉar diskuto pri la radiko urĝ/ el la 1a Oficiala Aldono kondukis nin al la demando, ĉu ni povus rekomendi hastigi por certa signifo de urĝi, kiun pluraj Akademianoj konsideras nerekomendinda. Povus okazi, ke ĝi estos oficialigita sendepende de samtempa oficialigo de multaj aliaj radikoj (kaj ankoraŭ ne klaras, ĉu tia oficialigo ricevus la numeron 10a, aŭ ĉu ĝi restus ekster la numerado).

Antaŭ la sekva samtempa oficialigo de multaj radikoj ĉiukoaze certe pasos almenaŭ kelkaj jaroj. Tio dependas interalie de tio, kiom longe ni ankoraŭ laboros pri difinado de radikoj el la 1a Oficiala Aldono, kaj kiom grandan kvanton da eble oficialigindaj radikoj ni poste alfrontos.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.