3

How to translate “prequel” to Esperanto? I can't find it in Wikipedia, Reta Vortaro and the English-Esperanto dictionary of John C. Wells. A prequel is a work (for example a book or a movie) that is set chronologically before its predecessor. It isn't a direct antonym to the word “sequel”.

Kiel oni traduku la anglan “prequel” al Esperanto? Mi ne povas trovi ĝin en Vikipedio, Reta Vortaro kaj la angla-esperanta vortaro de John C. Wells. Temas pri verko (ekzemple libro aŭ filmo), kiu kronologie okazas antaŭ la antaŭe eldonita verko. Ĝi ne estas rekta antonimo de la angla vorto “sequel”.

  • Same ŝajne mankas termino por sequel. Estus konsilinde trovi strukturon, kiu permesas esprimi ambaŭ, ekz. antaŭ-X-o - post-X-o. – Cyril Robert Brosch Feb 7 at 21:35
3

Ne ofte, sed tamen atesteble en la Tekstaro, estas uzata la esprimo antaŭhistorio por nomi ion, kio okazis antaŭ iu ĉefa historia okazaĵo (Krome, sed ŝajne nur en la Reta Vortaro, tiu esprimo aperas kiel sinonimo al prahistorio, kio estas nekonsilinda). Oni povus facile transpreni ĝin al la sfero de filmo, kaj nomi tian filmon depende de la kunteksto (filma) antaŭhistorioantaŭhistoria filmo.

Simile la anglan sequel oni povus traduki per *(filma) posthistorio" aŭ "posthistoria filmo".

| improve this answer | |
1

Paŭzita termino el aliaj lingvoj:

  • praepizodo = prequel
| improve this answer | |
  • Jes, temas pri epizodo, do antaŭ-postepizodo. – Juha Metsäkallas Feb 11 at 8:14
  • @JuhaMetsäkallas ekzakte. Kaj por poste verkita epizodo kiu eksplikus la origino tempe antaŭ la unua publikigita epizodo oni povus diri praepizodo. – Joop Eggen Feb 11 at 9:33
1

antaŭ- prefikse povus utili, ĉu por antaŭserio, ĉu por aferoj kiel antaŭrakonto.

Oni do havus (oni povas anstataŭigi serio per rakonto):

antaŭserio -> serio (ĉefa) -> postserio, disserio (ekzemple por spinoff).

| improve this answer | |
0

The correct word is antaŭepizodo.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.