3

How to translate “prequel” to Esperanto? I can't find it in Wikipedia, Reta Vortaro and the English-Esperanto dictionary of John C. Wells. A prequel is a work (for example a book or a movie) that is set chronologically before its predecessor. It isn't a direct antonym to the word “sequel”.

Kiel oni traduku la anglan “prequel” al Esperanto? Mi ne povas trovi ĝin en Vikipedio, Reta Vortaro kaj la angla-esperanta vortaro de John C. Wells. Temas pri verko (ekzemple libro aŭ filmo), kiu kronologie okazas antaŭ la antaŭe eldonita verko. Ĝi ne estas rekta antonimo de la angla vorto “sequel”.

1
  • Same ŝajne mankas termino por sequel. Estus konsilinde trovi strukturon, kiu permesas esprimi ambaŭ, ekz. antaŭ-X-o - post-X-o. Feb 7, 2020 at 21:35

6 Answers 6

4

Ne ofte, sed tamen atesteble en la Tekstaro, estas uzata la esprimo antaŭhistorio por nomi ion, kio okazis antaŭ iu ĉefa historia okazaĵo (Krome, sed ŝajne nur en la Reta Vortaro, tiu esprimo aperas kiel sinonimo al prahistorio, kio estas nekonsilinda). Oni povus facile transpreni ĝin al la sfero de filmo, kaj nomi tian filmon depende de la kunteksto (filma) antaŭhistorioantaŭhistoria filmo.

Simile la anglan sequel oni povus traduki per *(filma) posthistorio" aŭ "posthistoria filmo".

1

Paŭzita termino el aliaj lingvoj:

  • praepizodo = prequel
2
  • Jes, temas pri epizodo, do antaŭ-postepizodo. Feb 11, 2020 at 8:14
  • 1
    @JuhaMetsäkallas ekzakte. Kaj por poste verkita epizodo kiu eksplikus la origino tempe antaŭ la unua publikigita epizodo oni povus diri praepizodo.
    – Joop Eggen
    Feb 11, 2020 at 9:33
1

antaŭ- prefikse povus utili, ĉu por antaŭserio, ĉu por aferoj kiel antaŭrakonto.

Oni do havus (oni povas anstataŭigi serio per rakonto):

antaŭserio -> serio (ĉefa) -> postserio, disserio (ekzemple por spinoff).

0

The correct word is antaŭepizodo.

0

It's very simple : if you say sekvaĵo to mean "sequel", malsekvaĵo is the word for "prequel".

0

Epizodo is quite a difficult word for non-romance language speakers, to English speakers episode sounds pedantic. Seriero (element of a series or serial) is better international-wise, as all TV viewers of the world have heard the word series. Ersekvo, or sekva seriero is a sequel. Ermalsekvo or malsekva seriero is a prequel.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.