0

Mi tradukas programeton, kaj la frazo "Loading messages" tradukis al "Ŝargo de mesaĝoj". Al mi, ĝi aŭdas malĝuste... Mi tradukus "Ŝargas mesaĝojn". Kiu frazo estas ĝusta, kaj kial?

0

2 Answers 2

1

En Mozilla, laŭ la Ĝeneralaj reguloj pri tradukoj (vidu sensubjektaj verboj) ni uzas:

Mesaĝoj ŝargataj

Ŝargado de mesaĝoj

Ĉi okaze ŝargo de X ne bonas, ĉar tiun agon oni nomas ŝargado.

En la esperanta, la nomo de (nedaŭra) ago ne ne estas tiel regula. Kelkfoje -ado estas deviga, kelkfoje ĝi ne devas aperi, kaj kelkfoje kaj -o kaj -ado esas akcepteblaj:

ŝargi - ŝargado
sendi - sendo
lavi - lav(ad)o

Bona vortaro klarigos la nomon de la ago por ĉiu verbo, ĉar ne ĉiam estas evidente).

0

Mi preferas verbon ĉi-okaze kaj kun la verbo ŝargi laŭ PIV oni uzas rektan objekton, do ŝargas mesaĝojn. Eble valoras ankaŭ legi antaŭan diskuton pri infinitivo kontraŭ imperativo en interfaco.

4
 • Kial la infinitivo? La mesaĝojn ŝargas nun. (Pardonu mian simplan lingvon)
  – ahstro
  Feb 28, 2020 at 11:31
 • 1
  Ha, mia eraro, vi pravas. Feb 28, 2020 at 11:57
 • Sed tia traduko estus nenatura pro manko de subjekto
  – Vanege
  Mar 7, 2020 at 11:06
 • La subjekto, la sistemola programo, estas subkomprenata. Mar 7, 2020 at 11:24

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.