0

Ĉu mallongigoj kiel "CC" kaj "BCC" por "carbon copy" kaj "blind carbon copy" ekzistas en Esperanto? Ĉu oni uzas "tk" kaj "btk" por "trakopio" kaj "blinda trakopio"?

1
  • Kontrolu tiujn ĉi ligilojn kun la tradukoj en pluraj lingvoj (cc: kaj bcc:) kaj vi vidos ke pluraj teamoj decidis uzi la formon tutan, ĉar tiuj mallongigoj estas rekoneblaj ĉefe en la angla, sed ne nepre en aliaj lingvoj. Mar 4, 2020 at 12:34

1 Answer 1

1

La termino karbopapero aŭ trakopia papero indikas specialan paperon oni uzis por fari kopiojn. Trakopio aŭ angle "carbon copy" estis kopio, kiun oni atingis per karbopapero. Por kopio nuntempe sufiĉas… "kopio" aŭ se vi volas precizigi "kopio de mesaĝo". Notu, ke multaj ne eĉ scias, kio estas karbopapero.

"Blind carbon copy" signifas kopion, kiu estas kaŝita for de aliaj, do "kaŝkopio" aŭ "kaŝita kopio" laŭ Komputeko.

2
  • @EduardoTrápani, mi ne komprenas vian komenton, ĉar mi ne uzis tiujn mallongigojn en mia respondo. Mar 3, 2020 at 20:28
  • mi maltrafis, pardonu. Mi jam estis verkinta la respondon kaj mi vidis ke la via ĝustis, mi do voĉdonis por ĝi kaj decidis aldoni mian respondon kiel komenton, kun la celo subteni vin. Mi movos la komenton al la demando, kien mi estus devinta meti ĝin komence. Mar 4, 2020 at 12:32

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.