1

English: Hello. Why does one translate frenchmen, Italians, Germans and Poles to "Francoj", "Italoj", "Germanoj" and "Poloj"; but translates other nations as Iranians and Americans to "Irananoj" (Iran+ano+j) and "Usonanoj" (Uson+ano+j)?

Esperanto: Saluton. Kial oni nomas kelkajn naciojn kiel "Francoj", "Italoj", "Germanoj" kaj "Poloj"; sed nomas aliajn naciojn kiel "Irananoj" (Iran+ano+j) kaj "Usonanoj" (Uson+ano+j)?

1 Answer 1

1

La landonomoj en Esperanto apartenas al du kategorioj: landobazaj nomoj kaj gentobazaj nomoj.

Tiu estas la komenco de la klarigo pri la malsamaj manieroj konstrui nomojn de landoj, nacioj kaj popoloj.

Vi trovos la ceteron en PMEG - Landoj, popoloj kaj lingvoj.

2
  • Alia bona verko estas Konciza klarigo pri la landonomoj en Esperanto de Anna Löwenstein. Ĝi troveblas ankaŭ rete. Commented Apr 1, 2020 at 7:55
  • Dankon estimataj Sinjoroj Trápani kaj Metsäkallas, pro viaj utilaj ligiloj!
    – Qàtrè
    Commented Apr 1, 2020 at 11:55

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.