1

Ĉu mi simple uzu "striojn de sekigita bovaĵo" aŭ ekzistas apartan vorton por ĉi tiu frandaĵo?

("Google Translate" neniam malsukcesas amuzi en tiaj situacioj. Laŭ ĝi:

"jerky" = "ŝerca" "beef jerky" = "bovaĵo ŝika"

Ĉu iu ajn iam opiniis ke tiu manĝaĵo estas ŝika?)

1 Answer 1

0

Via traduko bonas. Kaj mi tuj komprenis. Mi tamen ŝatus proponi aliajn eblojn:

Mi konsiderus ankaŭ tranĉaĵo (mi pensas pri la modelo pantranĉo aŭ tranĉaĵoj de ŝinko_ ekzemple, kiu estas en Tekstaro.com):

tranĉaĵoj de sekigita bovaĵo

Se vi ne devas mencii ke temas pri pecoj (ĉu tranĉoj, ĉu strioj) vi povas aldoni iom da informo (salo) kaj paroli pri:

sekigita sala bovaĵo

aŭ pli mallonge:

bovaĵa salaĵo

vianda salaĵo

Ĉar oni nun faras tion plejofte el bovina viando, sed povus esti iu ajn viando. Kaj salaĵo estas "Nutraĵo, salita por konservado".

1
  • Mi konsentas, kaj uzos "bovaĵan salaĵon" en mia traduko. Se oni devas priskribi la formon de la manĝaĵo eblas diri "strioj/tranĉaĵoj de bovaĵa salaĵo". Same kiel en la angla oni kutime diras "strips of beef jerky". Dankon! Apr 4, 2020 at 15:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.