3

Duolingo: "Kiam vi diros al li, ĉu vi amas lin?"

(Vidu ĉe la Duolinga forumo: eo→en, en→eo.)

Kial Duolingo uzas "ĉu" en la frazo, anstataŭ "ke"? (Mi scias ke "ĉu" signifas "if/whether", sed mi pensas ke oni devas uzi "ke" en la frazo. Mi tradukas la frazon kun "ĉu" tielmaniere: "When will you tell him, if you love him (or not)"? Sed tradukas la frazon kun "ke" tielmaniere: "When will you tell him, that you love him?". Mi kredas ke la frazo, uzante "ke", estos pliklara ol diri tion kun "ĉu"; ĉu ne?

2
 • Dankon Sinjor(in)o @das-g pro la ligiloj.
  – Qàtrè
  Commented Apr 10, 2020 at 21:13
 • 1
  Nedankinde! Dankon pro via interesa demando.
  – das-g
  Commented Apr 11, 2020 at 8:49

1 Answer 1

6

La signifoj inter la du frazoj estas malsamaj:

Kiam vi diros al li, ke vi amas lin?

La ‘vi’-persono amas lin kaj la demando estas, kiam tiu persono informas lin pri tio.

Kiam vi diros al li, ĉu vi amas lin?

Ni ne scias, ĉu la ‘vi’-persono amas lin aŭ ne, kaj la demando estas, kiam tiu persono informas lin pri tio (ĉu ja amas aŭ ĉu ne amas).


La saman diferencon ni havas inter la anglaj frazoj.

4
 • Jes, Sinjor(in)o @Joffysloffy, mi mem skribis la signifojn de la frazoj, en mia demando. Mia demando estis alia.
  – Qàtrè
  Commented Apr 10, 2020 at 21:12
 • 1
  Do kio estas via demando? En la ekzemploj de Duolingo, ili uzas ĉu por la signifo de whether, kio bonas. Uzi ke por la signifo de whether estas simple malĝuste. Tion mi ekzemplas per la du frazoj. Vi demandas “ĉu unu frazo estas pli klara ol alia”, kaj mi montras, ke ne temas pri klareco, sed pri diferenco rilate signifon. Commented Apr 11, 2020 at 7:26
 • Ne, mi kredas ke uzi "ke" kaŭzas la frazon esti pliklara; ĉar "ke" kaŭzas pli certon al la frazo, ol "ĉu".
  – Qàtrè
  Commented Apr 11, 2020 at 20:20
 • 1
  Kiel vi povas diri, ke unu estas pli klara ol la alia, se ili havas malsaman signifon? Ili ambaŭ estas egale klare, sed je alia signifo, laŭ mi. Oni povas diri, ke en la frazo kun "ke", la demando en la frazo temas pri io, kiu jam havas pli da klareco (ĉar ŝajne jam estas klare al tiu, kiu demandas, ke la alparolato fakte ja amas trian personon), sed la tuta frazo ne estas pli klara. Commented Apr 12, 2020 at 1:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.