1

Duolingo tradukas "Sophia and her wife" al "Sofia kaj ŝia edzino". Kial oni devas ne uzi "sia" en tiu ĉi frazo, anstataŭ la pronomo "ŝia"?

5
 • Kion signifu la "➡️" en via demando?
  – das-g
  Apr 17, 2020 at 18:51
 • @das-g mi uzas tion por esprimi "bonvole atentu mian demandon"!
  – Qàtrè
  Apr 20, 2020 at 5:19
 • Mi nun forigis ĝin. Ĝi ne helpis kompreni la demandon.
  – das-g
  Apr 20, 2020 at 9:18
 • @das-g mi bedaŭras!
  – Qàtrè
  Apr 22, 2020 at 8:19
 • Ne zorgu. :-) Ĉe Stack Exchange estas normale, ke oni ŝanĝas (kaj espereble plibonigas) la demandojn kaj respondojn de aliaj.
  – das-g
  Apr 22, 2020 at 10:25

3 Answers 3

4

Si ne povas esti parto de subjekto. En PMEG oni klarigas tion jene:

Ne diru do: Karlo kaj sia frato promenas en la parko.

Se oni dirus tian frazon, oni verŝajne intencus, ke sia reprezentu Karlon, sed la subjekto ja ne estas Karlo, sed Karlo kaj sia frato.

Diru: Karlo kaj lia frato promenas en la parko.

5
 • Dankon Sinjoro Trápani. Do, ĉu "sia" nur povas esti objekto de la frazo?
  – Qàtrè
  Apr 19, 2020 at 6:32
 • 1
  La pronomo si povas aperi kiel komplemento, objekto, ... sed kiel subjekto. Ekzemplo: La hundo ludas per sia pilko. Apr 19, 2020 at 16:52
 • Okej, dankon denove!
  – Qàtrè
  Apr 20, 2020 at 2:59
 • @Eduardo Trápani: Ĉu vi celis diri "sed NE kiel subjekto"?
  – Vidamuzo
  Apr 22, 2020 at 13:41
 • @Vidamuzo, jes, mankis la "NE". Lla respondo tion klarigas pli bone, ĉar si povas esti nek subjekto nek parto de subjekto. Dankon (mi ne povas korekti komenton tamen). Apr 22, 2020 at 18:27
2

Temas pri limigoj en kelkaj lingvoj, ekz. en la angla. Se temas pri la subjekto de la frazo, oni povas diri:

 • Sofia kaj ŝia edzino...

(de) Sofia und ihre Frau / (sv) Sofia och hennes hustru / (fi) Sofia ja hänen vaimonsa / (en) Sofia and her wife

La subjekto estas la tuta esprimo. Temas pri Sofia kaj edzino de Sofia.

 • Sofia kun sia edzino...

(de) Sofia mit seiner Frau / (sv) Sofia med sin hustru / (fi) Sofia vaimoineen / (en) Sofia with her wife

La subjekto estas nur Sofia kaj la kun-parto estas komplemento al la subjekto. Temas pri Sofia kaj edzino de Sofia.

 • Sofia kun ŝia edzino...

(de) Sofia mit ihrer Frau / (sv) Sofia med hennes hustru / (fi) Sofia ja tämän vaimo / (en) Sofia and her wife

La subjekto estas nur Sofia kaj la kun-parto estas komplemento al la subjekto. Temas pri Sofia kaj edzino de iu alia persono, kiun oni konas aŭ per la kunteksto aŭ oni menciis tiun personon antaŭe.

Notu, ke oni ne povas diri "Sofia kaj sia edzino...", ĉar tiuokaze oni ne scias, pri kies edzino temas. La esprimo estas erara.


Kiel vi vidas, la angla konas nur "her wife", sed en la germana, sveda kaj finna (certe ankaŭ en aliaj lingvoj) oni povas esprimi la saman distingon kiel en Esperanto.

6
 • Sinjoro Metsäkallas, mi nek estas Germano, nek povas paroli la Germanan!
  – Qàtrè
  Apr 19, 2020 at 6:14
 • Dankon por redakti vian respondon! Vi priskribis pri la esprimoj "kaj ŝia", "kun sia" kaj "kun ŝia"; sed verŝajne forgesis priskribi la kvaran ekzemplon, pri kio mi ĉefe demandis, kio estas "kaj sia". De via respondo, ŝajnas al mi ke oni povas diri la frazon uzante "Sofia kaj sia edzino" kiel la subjekto de la frazo, ĉu?
  – Qàtrè
  Apr 20, 2020 at 5:17
 • @Qàtrè, aliaj jam respondis, ke "Sofia kaj sia edzino" estas erara esprimo. Kaj mi komencis per "Oni povas diri". Ĉiuokaze mi aldonis klarigon. Apr 20, 2020 at 7:54
 • 1
  “Sofia kaj sia edzino” ne estas erara se ĝi ne troviĝas en la subjekto de la frazo. Vidu mian respondon.
  – Neil Roberts
  Apr 20, 2020 at 9:29
 • @NeilRoberts, mi tuttempe supozis, ke temas pri la subjekto, ĉar en Duolingo la esprimo estas subjekto. Bone mi aldonis noton. Apr 20, 2020 at 10:07
1

Si referencas al la subjekto de la frazo. Via ekzemplo ne estas tuta frazo, do ni ne povas scii en kiu rolo estas tiu frazparto. Ekzemple se la tuta frazo estas:

Sofia kaj ŝia edzino iris al la superbazaro.

Tiuokaze, la subjekto estas Sofia kaj ŝia edzino. Se oni dirus sia anstataŭ ŝia, tiam la sia ankaŭ referencus al Sofia kaj sia edzino. Do estus kvazaŭ diri:

Sofia kaj la edzino de (Sofia kaj la edzino de (Sofia kaj la edzino de Sofia [… ktp kun senlima ripetado])) iris al la superbazaro.

Tiu frazo kompreneble ne havas sencon.

Aliflanke, via frazo eblus se la frazparto estus en alia kunteksto. Ekzemple:

Maria renkontiĝis kun Sofia kaj sia edzino.

Tiuokaze la subjekto estas Maria kaj la edzino estas la edzino de Maria. Tio povus esti ebla traduko de “Sophie and her wife”. Notu ke tiuokaze la angla frazo estus ambigua kaj ni ne nepre scias kies edzino ŝi estas.

3
 • Dankon pro via respondo, Sinjoro Roberts. Mi pardonpetas, ĉar mi atingis tiun ĉi demandon tiam kiam mi praktikis Esperanton uzinte Duolingo, do mi nur skribis la parton "Sofia kaj sia edzino" pri tio mi demandis, kaj forgesis skribi reston de la frazo. Laŭ via respondo, mi supozas ke "ŝia" signifas "her", tamen "sia" signifas "herself", kompare al l'angla. Ĉu mia supozo estas ĝusta?
  – Qàtrè
  Apr 19, 2020 at 6:39
 • 1
  Hm, mi supozas ke “ŝia” signifas “her” en frazo kiel “her bicycle is new”. Tamen ankaŭ “sia” povus signifi “her” en frazo kiel “ŝi parolis pri sia biciklo”. Oni povus kompreni “sia” kiel “herself’s” or “himself’s”, krom ke oni ne diras tion en la angla kaj oni simple ĉiam diras “his” or “her”, sendepende ĉu la posedanto referencas la aganton de la frazo.
  – Neil Roberts
  Apr 20, 2020 at 9:27
 • Okej, denove dankon!
  – Qàtrè
  Apr 22, 2020 at 8:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.