0

Ĉu ĝi venas el la Germana vorto "spiegel"? La vorto estas eta konfuzanta al mi pro la finaĵo "-ulo". Komence, ĝi iĝas al mi pensi de la sufikso "-ulo".

2 Answers 2

1

Laŭ Etimologia Vortaro de Esperanto:

spegulo = Yid. shpigl, Ger. Spiegel, Lat. speculum

PIV montras la vorton ĉi tiel: *spegul/o

La steleto (*) signifas, ke ĝi estas Fundamenta vorto (do, trovebla en la zamenhofa Universala Vortaro de Fundamento de Esperanto), kaj la radiko spegul montras, ke ĝi estas neanalizebla vorto, t.e., ke ne eblas disigi ĝin kiel kunmetaĵo de speg- kaj -ul.

0

En PMEG oni nomas tiajn radikojn ŝajnaj kunmetaĵoj kaj ili meritas tutan propran interesan paĝon.

En Esperanto vi havas radikojn kaj afiksojn. Ĉiu el ili estas unuo, ne disigebla aŭ reduktebla (krom en karesaj formoj).

Kelkaj radikoj enhavas en si afiksojn, kaj tio povas esti konfuza, sed tio ne igas ilin kunmetaĵo.

Ekzemple:

katar-o estas malsano, ne aro da katoj (kat-ar-o)
vesper-o estas tagoparto, ne ero de vespo (vesp-er-o)
maŝin-o estas meĥanikaĵo, ne ina maŝo (maŝ-in-o)

Spegulo povus esti ulo spega (se speg/ signifus ion) sed fakte, ĉar ĝi estas spegul-o vi ne devas klopodi analizi ĝin.

2
  • Ekz. lisp-eg-ul-o
    – Joop Eggen
    Apr 27, 2020 at 11:36
  • mi scias ke ekzistas iom vortoj kiu enhavas en si afiksojn kiu ne estas fakte afiksoj. Ĝi nur kreigas dusencaĵo ke igas ĝi pli malfacila lerni.
    – jastako
    May 2, 2020 at 20:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.