0

Ŝia naskiĝtago okazos la duan de februaro.

 1. Kial oni aldonas -n finaĵon al la vorto "dua"? Kion sifnifas la frazo sen tiu -n finaĵo?
 2. Ĉu oni ankaŭ povas diri tion tiel: "Ŝia naskiĝtago okazos en la dua de februaro." ?
2

1 Answer 1

1
 1. Por indiki, ke temas pri tempo kaj ne simpla subjekto. Komparu la jenajn frazojn:

  i. Lundon estas festo.

  ii. Lundo estas festo.

  La unua frazo signifas, ke en lundo (unu specifa tago) okazos iu festo. La dua frazo signifas, ke lundo (la ĝenerala tago de la semajno) estas konsiderata kiel festo.
  Do tiel ni uzas la n-finaĵon por distingigi tempomomenton disde la koncepto de la tago.

  Via frazo kun ‘dua’ anstataŭ ‘duan’ estas gramatike malĝusta kaj ne havas sencon.

 2. Jes, tio estas tute ĝusta.
2
 • Dankon Sinjor(in)o @Joffysloffy pro via helpo.
  – Qàtrè
  Apr 27, 2020 at 18:28
 • 1
  @Qàtrè Nedankinde; mi ĝojas, ke mi povis helpi! Apr 27, 2020 at 18:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.