2

Por provoki duelon, deknaŭjarcentaj sinjoroj ekkriis anglalingve, "I demand satisfaction!"

Kiel traduki tion esperantlingve?

Ĝis nun, mia plej bona provo estas: "Mi devas restarigi mian honoron!"

Ĉu oni povas plibonigi ĝin?

1

Unu eblo estas la vorto kontentigo, kiun PIV difinas jene:.

Ago de iu, io kontentiganta: la kontentigo de sia malsato; mi postulas de vi kontentigon por la honto, kiu estas farita al mi; postuli kontentigon pri iu afero; doni kontentigon al la sinjoro; kontentiga respondo; kontentige solvi malfacilaĵon.

Jen ekz. el Tekstaro:

[...] kia ajn estus via teoria opinio pri la duelo, en la praktiko vi ne permesus vin ofendi sen postuli kontentigon.

Sekve, laŭ la supra ekzemplo, la traduko de I demand satisfaction! estus Mi postulas kontentigon!

Alia eblo estas uzi la neologismon satisfakcio, kies unuan signifon PIV difinas jene:

Eblo dueli kontraŭ persono, kiu ofendis: doni, preni satisfakcion.

  • Ambaŭ "postuli kontentigon" kaj "postuli kompenson" bonas. Kvankam la plena signifo de "(honor)riparo" estas tuj klara, la duobligita "r" sonas kaj aspektas (laŭ mi) iomete malbela. Mi trovis kelkajn zamenhofajn precedencojn de "postuli kompenson" en Tekstaro, do mi uzos tiun:>al Sro de Sotenville – Sinjoro, vi vidas, kiel false mi estis akuzita: vi estas homo, kiu scias la principojn de honoro, kaj mi postulas de vi kontentigon por la honto, kiu estas farita al mi. – AJWentworth May 3 '20 at 14:20
0

Mi uzus kompens/:

Mi postulas kompenson (pro la honoro vundita)

kompens/ aperas en la difinoj de alia eblo:

ripari Rebonigi, iel kompensante

Do vi ankaŭ povus diri:

Mi postulas (honor)riparon

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.