1

Duolingo tradukas l'anglan frazon "If I want to, I can!" al "Se mi volas, mi povas!".

Kial Duo ne tradukas tion al "volus" kaj "povus", anstataŭ "volas" kaj "povas"?

5

En la anglan, la frazo “se mi volus, mi povus” estus pli taŭge tradukita al “if I wanted to, I could”.

La du modaloj havas malsamajn signifojn. Se +as temas pri okazo kiu estas vere ebla aŭ eĉ probabla. Aliflanke, se +us estas pli imagata okazo. Ekzemple:

Se la luno konsistus el fromaĝo, ni povus manĝi ĝin. If the moon were made of cheese, we could eat it.

Tio estas imagata fantazio.

Se mia gasto estas vegetarano, mi rapide preparos pastaĵon por li.

Tio priskribas tute eblan okazon.

Do, en via ekzempla frazo, supozeble la parolanto priskribas ĝeneralajn okazojn kiam ri ja volas fari ion, kaj en tiuj okazoj ri ja povas fari ilin. La okazoj vere okazas kaj ne estas imagataj. Tial la as-tempo pli taŭgas.

| improve this answer | |
  • Dankegon pro via helpo, Sinjor' Roberts! – Qàtrè May 13 at 11:48
  • Iomete kiel kiam mi volas, mi povas. – Joop Eggen May 14 at 10:29

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.