1

Mi estas leganta "Paŝoj al plena posedo" de William Auld. En la unua legaĵo troviĝas tiu frazo:

Mia amiko, Ripsrops, veturis antaŭ nelonge per sia beleta ĉaro, vi scias, tiu „Mercedes“, inter Arĥangelsk kaj Kopenhago sur la ŝoseo.

Kio kaj kie estas Arĥangelsk? Mi guglis kaj nur trovis Arĥangelsko, sed estas en Rusujo, 2 000 kilometroj for de Kopenhago. Verŝajne ne estas tiu urbo. Sed kiu? Ĉu ekzistas?


Redakto: Kial mi pensas ke ne estas tiu urbo?

Ŝajnas al mi ke oni ne kutime aŭtas inter du urboj separataj por 3 000 kilometroj kaj unu maro (la Balta Maro). Kaj kiam oni tion faras, oni ne prezentas la afero kiel tute normala kaj komprenebla. Plie, mi ne certas ĉu ekzistas "ŝoseo" inter la du urboj: Google Maps nur trovas vojojn kun pramŝipo. Mi eraris, mi serĉis la vojon piede anstataŭ aŭte: ŝajnas ke oni bone povas aŭti inter la du urboj. Sed 3 200 kilometroj! Ĉu estas normala vojaĝo en nordaj landoj???

5
 • 2
  Kial vi pensas ke ne estas tiu urbo? Jun 19, 2020 at 2:37
 • @EduardoTrápani: Mi redaktis mian demandon por respondi tion.
  – kotchwane
  Jun 19, 2020 at 6:53
 • Laŭ mi, l'aŭtoro simple uzis la vorton «ĉaro» anstataŭ «aŭto» tie. En la sama alineo li parolas pri «benzinputo».
  – Ainar-G
  Jun 19, 2020 at 11:33
 • @Ainar-G : dankon, mi scias kio estas "Mercedes" ;)
  – kotchwane
  Jun 19, 2020 at 12:17
 • 2
  Nu, 3.200 km estas tutnormala distanco por veturi, ne nur en nordaj landoj.
  – Ainar-G
  Jun 19, 2020 at 12:47

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.