4

En la traduko de Zamenhof de "Fabeloj de Anderson", oni povas trovi:

"Tio aspektis tre bele, precipe kiam la turbo turniĝis."

kaj ankaŭ:

"Unu vesperon la cikonia patro iom tro longe estis eksterdome, kaj kiam li venis hejmen, li aspektis tre ekscitita kaj rapidema."

Kial li uzis "-e" sufikson en la unua ekzemplo, kaj "-a" sufikson en la dua?

1 Answer 1

10

Tutan respondon vi trovos en Priskribaj verboj en PMEG.

Perverba priskribo (kun A-vorto) kaj maniera komplemento (kun E-vorto), estas egale ĝustaj ĉe aspekti, kaj tre ofte apenaŭ gravas, kiun formon oni elektas.

Kelkfoje povas tamen esti nuanco:

La domo aspektas bona. = La aspekto de la domo montras, ke ĝi (verŝajne) estas bona.

La domo aspektas bone. = La aspekto de la domo estas bona.

En tiuj frazoj de Zamenhof,

Tio aspektis tre bele

temas pri lia aspekto, dum

li aspektis tre ekscitita kaj rapidema.

temas pri li.

En tiu paĝo oni mencias senti sin kiel similan verbon:

  • Mi sentas min bone = mi fartas bone, nenio doloras, ...

  • Mi sentas min bona = mi sentas, ke mi estas bona

1
  • Dankon, nun mi komprenas. Commented Jul 15, 2020 at 20:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.