3

Esperanto-Tago / Tago de Esperanto en la 26-a julio memorigas evento de la jaro 1887. Sed ekde kiam oni celebras ĝin en tiu dato? En kiu jaro oni unue festis aŭ aktivis pri ĝi?


Esperanto Day on July 26 commemorates an event in the year 1887. But since when is it being observed at that date? In what year has it first been celebrated or been used for Esperanto-related activism?

1

1 Answer 1

1

Mi trovis tiun-ĉi artikolon pri Esperanto-Tago kiu diras ke origine la nomo de la tago estis "Tago de la unua libro."

Dum longa tempo tiu tago estas konata kiel Tago de la Unua Libro, sed dum la lastaj jardekoj ĝi akiris novan nomon: Esperanto-tago.

Ĝi ne specifas jaron kiam ĝi ŝanĝis sian nomon, sed mi ankaŭ trovis dokumenton en "Googlaj Libroj" kiu parolis pri Esperanto-tago en 1915 en ĵurnalo de "Amerika Esperantisto"

Laŭ la “Faktlibro", presita kaj dissendata de la Ekspozicia Kompanio , sabaton, la 28an de Aŭgusto, oni festos kiel “Esperanto Tago" ĉe la Ekspozicio. Je tiu tago ĉiu Kongresano povos senpage eniri la Ekspozicion. Granda demonstracio de Esperanto okazos en tiu tago, kaj la vespero estos pasigata sur la “Zono," tiu senegala strato de amuzaĵoj kaj distraĵoj provizita je kosto de preskaŭ 25 milionoj da spesmiloj.

Kaj tiuj ĉi pri Ekspozicio, la 28-a de augusto de 1915:

Saturday August 28: ESPERANTO TAGO ĉe la Ekspozicio 9.00 AM to 11.00 PM on Grounds.

Ni bezonas esplori pli pri tiu ĉi tago pro respondi pli bone vian demandon.

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.