2

La Fundamento de Esperanto havas parton pri gramatiko de Esperanto.

Ĝi estas en la franca, la angla, la germana, la rusa kaj la pola kaj enhavas preskaŭ la saman enhavon en ĉiuj tiuj lingvoj.

Ĉu ekzistas oficiala aŭ kvazaŭ-oficiala traduko de tiu gramatiko al Esperanto?

2 Answers 2

2

PMEG havas ĉapitron pri la gramatiko en la Fundamento kun kompleta traduko de la 16 reguloj.

-1

Se vi iras al lernu.net, vi povas ŝanĝi la lingvon en la agordoj ... kaj poste vi povas legi la retejon en Esperanto.

2
  • Bonvenon ĉe Esperanto Language Stack Exchange! La gramatiko de lernu.net ja estas havebla en pluraj lingvoj (inter ili ankaŭ Esperanto mem), sed ĝi havas nenian indikon, kiuj el iliaj partoj estas Fundamenta kaj kiuj ne, ĉu? Kaj ĝi vere ne estas rekta traduko de la Fundamenta Gramatiko (t.e. la regularo en la libro "Fundamento de Esperanto").
    – das-g
    Commented Aug 13, 2020 at 23:05
  • @Clement, bonvolu prilabori kaj kompletigi vian respondon ekz. laŭ observoj de das-g. Commented Aug 14, 2020 at 13:35

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.