1

Kiel oni povas diri la anglan idiomaĵon "touchy-feely" nature esperante? La signifo estas ion similan kiel "havi tendencon esprimi emocion per tuŝo", ekzemple iu kiu brakumas aliajn homojn multe kaj povas esti tro emocia. Kvankam mi ne certas ke "tuŝema" aŭ "tro emocia" havas la ĝustan nuancon - homo kiu estas "touchy-feely" ofte havas tro da empatio kaj rezulte povas agaci aliulojn.

1
  • 1
    Leginte vian priskribon denove, mi pensas ke tuŝema estas bone priskriba. Oct 15, 2020 at 14:03

3 Answers 3

1

Kvankam por mi via proponita adejtktivo tuŝema estas ĝusta kaj neŭtra, oni povus ankaŭ uzi karesema, kiu estas ĉefe pozitiva, kune kun tro.

tro karesema

*kares/i: Delikate tuŝi, por montri al iu sian amon, amikecon, respekton ktp

0

Mi eble dirus «emocidemonstrema» aŭ eble «pertuŝemociulo». Mi, persone, uzus malsaman vorton ĉar la esprimo «Touchy-Feely» estas iomete tro nuanca por Esperanto, laŭ mi.

1
  • Ne nur por Esperanto estas malfacile. En mia denaska mi ne scius kiel tion diri, eble ĉar ĉe ni korpa tuŝeto estas kulture normala afero dum interago. Oct 16, 2020 at 12:26
0

korplingva / korpoproksima / sendistanca / tuŝdistanca [sociala distanco]

Mi ankaŭ pensis pri fizika tamen tie estas tro ampleksa. Kaj tuŝema certe kongruas kun touchy-feely sed eble estus tro negativa por distancitaj homoj.

Mi komprenas ke temas pri malgranda sociala distanco, kiel por brakumado. Memorigas min pri iu proksimeculino, sampensionanino, kiu traktis min, fremdan viron, kiel ŝi traktus aliajn virinojn, per brakumado. Etna trajto eble.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.