0

Ekzistas diferenco inter "riski" kaj "aŭdaci"? Lau Glosbe ambaŭ estas sama (to dare, to be audacious). Ekzistas okazoj kie vi uzus unu anstataŭ la aliaj aŭ ĉu vi povas uzi ili interŝangeble?

Is there a difference between "riski" and "aŭdaci"? According to Glosbe both are the same (to dare, to be audacious). Are there times where you would use one instead of the other or can you use them interchangeably?

2 Answers 2

1

Komparu la difinojn en PIV. Laŭ PIV la baza formo de "aŭdac/" estas la adjektivo aŭdaca

Riskema fari ion malgraŭ danĝeroj, malhelpoj, sociaj k moralaj premo

de kiu oni povas derivi verbon aŭdaci

Konduti aŭdace

Kontraste la baza formo de "risk/" estas la verbo riski, kiu havas tri difinojn:

 1. Elmeti ion al necerto aŭ danĝero: riski sian vivon en batalo
 2. Elmeti sin al la ebleco de bedaŭrinda okazaĵo: en tiu afero ĉiuj riskas egale la morton
 3. Kuraĝi fari ion malgraŭ la ebleco de malsukceso aŭ malbona konsekvenco: la komitato ne riskos preni sur sin mem tiun taskon

Laŭ mia kompreno nur la tria difino similas al la difino de "aŭdaci". Do "riski" estas pli vaste uzebla.

Krome mi serĉis en Tekstaro kaj trovis nur 430 trafojn de "aŭdac". Inter 10 milionoj da vortoj tio estas neniom. La nombro de trafoj de "risk" estas pli ol mil, la supra limo de la serĉo. Do "aŭdaci" estas malpli uzata, sekve malpli konata (ekz. mi ne sciis, kion ĝi signifas antaŭ ol mi legis PIV-on).

9
 • Ekzemploj de aliaj signifoj de riski estus klariga: Sen masko oni riskas koronviruson,
  – Joop Eggen
  Commented Oct 29, 2020 at 12:17
 • Do ĉu la tradukoj sur glosbe.com/en/eo/dare estas akcepteblaj tradukoj por "dare" aŭ ĉu mi devas uzi vortaro.net anstataŭ? Glosbe estas komunuma submetita retpaĝo. Mi nur uzas Glosbe ĉar ĝi povas traduki inter multaj da lingvoj.
  – jastako
  Commented Oct 29, 2020 at 14:19
 • @jastako, la Fundamento kaj la Akademia vortaro estas la plej altrangaj. Multaj rigardas, ke inter la aliaj PIV estas la plej altranga. Mi ne uzas Glosbe-n, do mi ne povas diri, kiel bonaj ĝiaj tradukoj estas. Kutime estas bone kompari difinojn kaj ekzemplojn en vortaroj. Se vi volas uzi multlingvajn vortarojn, serĉu ankaŭ en ReVo. Commented Oct 30, 2020 at 8:02
 • @JoopEggen, mi aldonis. Commented Oct 30, 2020 at 8:02
 • Mi cxefe vidis ”auxdaci” en kunteksto kun emfazo je sociaj normoj/premoj, kaj kun suficxe negativa sxargxo. Estas la signifo de la angla ”dare” en frazo kiel ”How dare you!” Commented Oct 31, 2020 at 10:35
3

Vi povas pensi pri aŭdac/i (8OA) iel kiel kuraĝi riskikuraĝi malgraŭ risko.

Do, depende de la kunteksto vi povas uzi ĉŭ unu ĉu la alian. Aŭdac/ rilatas la agon kaj substrekas kuraĝon dum risk/ rilatas kaj substrekas la eblon perdi. Oni aŭdacas vole, sed povas riski senkonscie.

Ŝi aŭdacis salti el moviĝanta aŭto

Ŝi konis la riskon kaj tamen kuraĝis fari tion.

Ŝi riskis sian vivon per salto el moviĝanta aŭto

Ĉu ŝi konis la riskon aŭ ne, oni ne scias

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.