2

Por tiuj, kiuj ne scias la anglan vorton: Ĝi devenas el "involuntarily celibate", kaj la signifo estas "persono kiu volegas seksumi, sed ne povas, ĉar sia aspekto kaj/aŭ personeco tre mallogas". Tipe, "incel" estas amara mizogina komputila nerdo.

Mi ŝatas "malamindumulon" kaj "kontraŭvolan maldonĵuanon". Ĉu ekzistas establita vorto?

1 Answer 1

4

Konsiderinda estas la radiko ĉast, kiu, inter aliaj, havas la signifon: detenanta sin de ĉiaj seksrilatoj.

Vi povas uzi kontraŭvola ĉastulonevola ĉastulo. Depende de la kunteksto, ankaŭ nevola ĉastanto eblus (estas nuanco inter -ul-, kiu estas persono difinita de la ĉasteco, kaj -ant- kiu estas persono kiu nur ĉastas nun.

Ilian senton (tiun de la nevolaj ĉastuloj) oni povas priskribi ankaŭ per ĉastigo (tiu -ig- povas enkonduki la ideon de devigo, trudo aŭ nevolo). Do ĉastigito estus alia eblo.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.