1

Kelkaj programoj havas du eblojn por ĝisdatigoj: automatic updatesmanual updates.

Por manual oni trovas kiel tradukojn: mana, permana sed tiujn eblojn mi sentas kiel rektajn pruntojn en tiu kunteksto (cetere en PIV tiu signifo por man/ ne aperas).

Mi emas uzi neaŭtomatamalaŭtomata sed mi sentas ke oni devus povi esprimi alimaniere ke io okazos nur pro homa volo, indiko, interago, ...

Ĉu iu havas alian proponon?

7
 • 1
  Elektu, ĉu vi volas ĝisdatigi aŭtomate aŭ laŭdeziro. Feb 3, 2021 at 17:46
 • 1
  Kial vi opinias permana maltaŭga? Ĉu oni ne devas per la mano ion fari (alklaki butonon per muso ekz.) por instali la ĝisdatigon? Feb 3, 2021 at 17:52
 • 1
  @Joffysloffy permana estas por mi tro fakta, limiga. Uzi permane pro musalklako sur butonoj Jes/Ne senteblas kiel uzi permane por arbohakado. La aga ilo estas butono/hakilo. Jes, mano kutime partoprenas, sed ne tiel rekte por la butonoj (kiujn oni povus peli ankaŭ per parolo, ekzemple). Laŭ mi, ĉi okaze ĝusta traduko rilatus pli deziron/interagon ol manon. Notu ke mi ne opinias permana malĝusta, mi nur sentas ĝin kiel lingvan prunton. Tamen man/ estas uzata kiel parto de tiu traduko en pluraj lingvoj, do eble "semantika interpreto" de la dekkvina regulo pravigus permane. Feb 3, 2021 at 18:34
 • @EduardoTrápani Vi pravas kaj mi konsentas, ke tia uzo estas iom malpreciza. Tamen la uzo de la radiko man en diversaj kunmetaĵoj estas ja iom aparta: manskribita teksto estas teksto skribita per ekzemple plumo, tenata en la mano, manlaboro ne nepre estas sen iloj, sed per iloj rekte uzataj per la manoj, ktp. Sed verŝajne tia uzo de man estas iel pruntita de aliaj lingvoj, ĉar tio ne vere estas en la radika signifo. Feb 3, 2021 at 19:25
 • Konsciu, ke ankaŭ la angla adjektivo "manual" (el la latina "manualis") origine signifis "mana" aŭ "permana" en laŭlitera per-mano(j)-aŭ-pere-de-mano(j)-a senco.
  – das-g
  Feb 3, 2021 at 20:23

1 Answer 1

1

Ni pensu pri la situacio kaj kiajn alternativojn oni tiam havas. Automatic update signifas, ke la sistemo ĝisdatigas sin mem, sen interveno de uzanto. Manual update signifas, ke la ĝisdatigo ne okazas aŭtomate, ke la uzanto devas fari ion, ekz. preni butonon.

Oni povas rigardi la lastan alternativon el diversaj perspektivoj. Se oni koncentriĝas en agon, prenadon de butono, certe oni povas prezenti la alternativon per:

 • mana/permana ĝisdatigo

Teorie oni povus diri:

 • perfingra ĝisdatigo

sed miaopinie tio estas tro litera.

Se oni volas emfazi, ke ne temas pri aŭtomata ĝisdatigo:

 • neaŭtomata/malaŭtomata ĝisdatigo

Se oni volas emfazi, ke la ĝisdatigo okazas nur laŭ deziro aŭ elekto de uzanto:

 • laŭdezira/laŭelekta ĝisdatigo

Persone mi preferas tian alternativon, kiu emfazas, ke la uzanto elektas, kion ĝisdatigi. Do eble

Elektu, kiel vi volas ricevi ĝisdatigojn:

⚪︎ aŭtomate

⚫︎ laŭ elekto/laŭelekte/mi elektos

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.