8

Ekzemple, se oni demandas, ĉu grupo estas kompleta, oni kutime diras: “Ĉu ni estas kompleta(j)”. Ĉu mi aldonu la j en tiu frazo? Mi dubas pri tio, ĉar:

 1. Ni kompreneble estas plurala pronomo, do mi uzu la pluralon.
 2. Sed: Se mi dirus “Ĉu ni estas kompletaj”, tiam ŝajnas al mi, ke kompletaj rilatas al ĉiu persono individue: Ĉu ĉiu persono en la grupo estas kompleta? Do, por rigardi nin kiel grupon, ĉu mi diru “Ĉu ni estas kompleta?”?
11

Akordo en Esperanto ne baziĝas sur senco, kiel en la angla, sed sur la gramatika formo.

 • Same kiel oni diras kompleta grupo, oni diras ankaŭ La grupo estas kompleta kaj Ĉu la grupo estas kompleta?
 • Same kiel oni diras multaj homoj, oni diras ankaŭ La homoj estas multaj kaj Ĉu la homoj estas multaj? (Notu: Unu homo ne povas esti multa! Do la situacio similas al kompleta.)

Mi ne kredas ke ekzistas escepto por la (plurala) pronomo ni.

Krome, la angla, la franca kaj la germana uzas la pluralan verbon por esprimi "Ni estas kompletaj":

 • We are complete.
 • Nous sommes complets.
 • Wir sind vollständig.

(La franca uzas eĉ la pluralan adjektivon complets. La angla kaj la germana ne havas pluralajn adjektivojn.)

| improve this answer | |
 • Tio havas sencon, kvankam mi trovis en PMEG la jenan: “Iafoje A-vorto rilatas al O-vorto kun J-finaĵo, sed priskribas laŭsence nur unu el la pluraj aferoj. Tiam la A-vorto ne havu J-finaĵon: • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda t͟a͟b͟l͟o͟j. Kvankam malgranda rilatas al la vorto tabloj, ĝi estu sen J, ĉar ĝi priskribas nur unu el la tabloj.” Do, tio iom konfuzas min, ĉar ni en la kunteksto vere estas rigardata kiel unu afero. Ke estas tia en aliaj lingvoj ne vere helpas, ĉar tio, kio funkcias por aliaj lingvoj, ne devas funkcii por Esperanto. – Joffysloffy Sep 11 '16 at 12:15
 • Ne, mi pensas ke "ni" ne estas rigardata kiel unu afero, ĝi estas plurala ĉiam. – Ivan Garcia Sep 12 '16 at 8:51
5

La frazo estas iom problema pro la uzo de la sence plurala ni por ununombra afero, do por signifi la grupo. Tio en si mem jam iom tro streĉas la signifon de ni, kiu estas simple mi kaj vi. La pronomo ni postulas pluralan adjektivon, sed kun la adjektivo kompleta, la signifo estas tro erariga, ĉar – kiel diris la demandioto – tia frazo sugestas kompletecon de ĉiu individuo.

Unu eblo estas anstataŭigi la vorton kompleta per plennombra:

Ĉu ni estas plennombraj?

Sed mi mem dirus ion similan al

Ĉu la grupo (jam) estas plena? Ĉu ni estas (jam) ĉiuj? Ĉu ni estas (jam) la tuta grupo? Ĉu ni estas la kompleta grupo?

Se mi pensas pri reala situacio, kie oni uzus tian frazon, ŝajnas al mi pli klare aldoni ankaŭ la vorton jam. Sed eble ekzistas kuntekstoj alitipaj.

| improve this answer | |
3

Por eviti tiun problemon vi povus diri ankaŭ "Ĉu nia grupo estas kompleta", se la kunteksto permesas tion.

| improve this answer | |
 • Oni ne lernas, se oni evitas malfacilaĵojn. – Joffysloffy Sep 11 '16 at 6:21
 • 3
  @Joffysloffy Vi pravas, kaj mi vidis ke pri la gramatiko jam respondis bone Hans Adler. Mi simple volis aldoni alternativon. – Antonia Montaro Sep 11 '16 at 9:05
 • Bone, sed mi jam diris “ĉu grupo estas kompleta” en mia demando, do mi ne vere komprenas la valoron de via respondo. – Joffysloffy Sep 11 '16 at 11:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.