2

Saluton!

Kiel mi povas traduki la "GitHub issue"? Aŭ mi devas diri ĝin en la angla, "issue"? Kio estas plej bona?

Dankon!

1
 • issue literally could translate to temo. However the answer raporto is much more to the point here.
  – Joop Eggen
  Commented Jun 2, 2021 at 12:38

3 Answers 3

4

Ofte oni trovas la vorton problemo (ne nur en la esperanta) kiel tradukon.

Sed kelkfoje ne temas pri problemo, sed pri deziro, sugesto, atentigo,... Tial vi ankaŭ povos vidi atentindaĵokoncernaĵo.

Konsiderinda estas ankaŭ zorgo (en PIV: Atenta penado certigi ies bonon...) ĉar kutime issues estas kreitaj kun la celo plibonigi (ĉu ili raportas problemon, ĉu ili sugestas pli bonan manieron ion solvi, ekzemple).

Laste, en ĉiuj okazoj temas pri ia raporto:

PIV: Priskribo farita aŭ opinio formulita post esploro k konsidero pri difinita demando, kazo, teorio ks.

La radikoraport- cetere adapteblas facile al novaj, rilataj konceptojn kiel erarraporto, dezirraporto, raportinto, misraporto, ktp.

Mi do sugestus:

`Raportoj en Github`

aŭ unu el la supraj solvoj, kiujn vi povas ankaŭ kunmeti kun raport-, kiel ekzemple problemraporto.

3
 • Jes, en la angla la vorto "issue" ofte estas uzata eŭfenisme anstataŭ rekte diri "problem". Oni povas ankaŭ pensi, ke la unuopa afero, kiun oni atentu, nomiĝas "atentidaĵo" aparte tiam, kiam temas pri alia ol teknika problemo (ideo por plibonigo ktp.). Commented May 31, 2021 at 5:57
 • Koran dankon!! Ĝi estis problemo por mi ĉar GitHub ne estas tradukita, ĉar ne estas vere vorto por GitHub Issue. Sed Raporto en GitHub estas multe komprenebla kaj klara.
  – Kureteiyu
  Commented May 31, 2021 at 15:17
 • Bona mallongigo de prikomputila terminokolekto estas komputeko.net Commented Jun 11, 2021 at 15:48
3

Leginda estas la artikolo 'issue' en https://eo.wiktionary.org/wiki/Aldono:Vortaro_angla-Esperanto_i

2
 • 2
  Tiu listo, kiun Mike referencis, havas vorton "traktendaĵo", de trakti + -end/ + aĵo, kiu ankaŭ sonas bona por unuopa afero. Commented Jun 2, 2021 at 6:11
 • 1
  En respondon bonvolu meti pli ol nur ligilon.
  – das-g
  Commented Jun 3, 2021 at 22:13
0

Problemaĵo : aparta afero aŭ temo kiu plimalpli daŭre problemas.

Prizorgaĵo : aparta afero aŭ temo kiu postulas prizorgadon.

Solvendaĵo : aparta afero aŭ temo kiu ankoraŭ ne havas simplan solvon.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.