0

Ĉu ekzistas vorto aŭ termo por "comb-over" en Esperanto (ekzemple "he has a really bad comb-over")? Mi provis ĉiun kombinaĵo de "komb-" kaj "supr-" ke mi povus elpensi.

4
 • "comb-over" seems to have several meanings: a way to disguise bald spots (see Merriam-Webster and English Wikipedia) or a more general class of hair styles (see e.g. here, here and here).
  – das-g
  Commented Jul 30, 2021 at 21:43
 • @das-g I just asked out of curiosity because of a comment on one of Evildea's videos: youtube.com/…
  – jastako
  Commented Jul 31, 2021 at 21:00
 • Ĉu do la demando temas pri la nuna harar-stilo de Evildea (kaj do pri la unua senco de la esprimo)?
  – das-g
  Commented Aug 1, 2021 at 16:51
 • Se temas pri la harar-stilo de Evildea, tio estas ja laŭdifine dia :-O Commented Aug 1, 2021 at 22:00

3 Answers 3

0

kombostilo = comb-over

Estas kelkaj similaj esprimebloj

 • frizo = ne simpla kombado, sed metia / per iloj
 • harstilo = tro nespecifa
 • kombo = unufoja kombado
 • transkomb(ad)o = comb-over por kalva parto
 • kombostilo = comb-over, nespecifa
1

I'd suggest
Surkombado
Kaŝkombado

1

Ne ekzistas tiu vorto en Esperanto. Vi devas priskribi la aferon kun aliaj vortoj, ekzemple, "Ri kombas la harojn sur sian kalvecon por kaŝi ĝin, sed aspektas tre malbone."

Kiam mi tradukas la anglan en la ĉinan, ĉiam mi devas reverki tiel, ĉar la lingvoj ne havas la samajn vortojn. Esperanto ja estas pli facila, sed oni ne atendu, ke ĝi havu ĉiun vorton el ĉiu lingvo. Tio ĉiukaze estas mia propono.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.