0

Ĉu ekzistas vorto aŭ termo por "comb-over" en Esperanto (ekzemple "he has a really bad comb-over")? Mi provis ĉiun kombinaĵo de "komb-" kaj "supr-" ke mi povus elpensi.

4
 • "comb-over" seems to have several meanings: a way to disguise bald spots (see Merriam-Webster and English Wikipedia) or a more general class of hair styles (see e.g. here, here and here).
  – das-g
  Jul 30 at 21:43
 • @das-g I just asked out of curiosity because of a comment on one of Evildea's videos: youtube.com/…
  – jastako
  Jul 31 at 21:00
 • Ĉu do la demando temas pri la nuna harar-stilo de Evildea (kaj do pri la unua senco de la esprimo)?
  – das-g
  Aug 1 at 16:51
 • Se temas pri la harar-stilo de Evildea, tio estas ja laŭdifine dia :-O Aug 1 at 22:00
1

I'd suggest
Surkombado
Kaŝkombado

1

Ne ekzistas tiu vorto en Esperanto. Vi devas priskribi la aferon kun aliaj vortoj, ekzemple, "Ri kombas la harojn sur sian kalvecon por kaŝi ĝin, sed aspektas tre malbone."

Kiam mi tradukas la anglan en la ĉinan, ĉiam mi devas reverki tiel, ĉar la lingvoj ne havas la samajn vortojn. Esperanto ja estas pli facila, sed oni ne atendu, ke ĝi havu ĉiun vorton el ĉiu lingvo. Tio ĉiukaze estas mia propono.

New contributor
pasio is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering. Check out our Code of Conduct.
0

kombostilo = comb-over

Estas kelkaj similaj esprimebloj

 • frizo = ne simpla kombado, sed metia / per iloj
 • harstilo = tro nespecifa
 • kombon = unufoja kombado
 • transkomb(ad)o = comb-over por kalva parto
 • kombostilo = comb-over, nespecifa

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.