3

En la angla estus normale demandi al homo ĉu ri estas comfortable, kaj tio signifus ekzemple ke ri havas komfortan sidlokon. Ankaŭ seĝo povas esti comfortable, kaj tio signifas ke ĝi havigas komforton al la sidanto. Ĉu la esperanta vorto komforta sekvas la saman modelon, au ĉu ĝi havas nur la duan signifon? Se homo estas komforta, ĉu tio signifas ke se oni sidas sur ri oni trovus komforton?

Mi trovas en PIV la jenan difinon:

komforta (io) Provizita je komforto, haviganta komforton: komforta domo, seĝo, vagono; komfortaj vivcirkonstancoj; konservi komfortan trankvilecon

La “provizita je komforto” pensigas min ke ĝi povus havi la unuan signifon ĉar comfortable homo estus provizita je komforto. Tamen, la difino komenciĝas per “(io)” kaj neniu el la ekzemploj rilatas al homo.

Esplorante la temon mi trovis multe da ekzemploj en la Tekstaro, do eble mi jam respondis al mia demando.

 • Kompatinda Klem, John Merchant., 1931

  mi estus pli komforta se mi nur havus sufiĉe por miaj bezonoj

 • Kredu min, sinjorino!, Cezaro Rossetti, 1949

  Ŝi gvidis min al mia ĉambro, diris kelkajn afablajn vortojn, esprimante la esperon ke mi estos komforta

  Nu, ĉu vere vi estas tute komforta?

 • Retoriko, Ivo Lapenna, 1950

  Multnombra publiko ne povas esti komforta en malgranda salono.

 • La ŝtona urbo, Löwenstein, 1999

  Se li estis persone komforta, li absolute ne rimarkis sian ĉirkaŭaĵon.

 • Kontakto 2011-2019, diversaj personoj, 2011-2019

  mi sentis min tre komforta dum la naĝado

  Ĉu vi sentas vin komforta en la nuna epoko

Ĉu tiuj ekzemploj estas bonaj?

Se ne, ĉu estas alia maniero esprimi ke homo estas “komforta”?

3 Answers 3

2

Kiel vi mem konstatis, laŭ la difino de "komforta" en PIV la vorto aliĝas al io, kio provizas komforton, ekz. "komforta seĝo".

En la angla demando "Are you comfortable?" "you" estas la ricevanto de ago, kiu provizas, donas komforton. Estas konate, ke la angla forlasas vortojn kaj malhavas rolmontrilojn, dume Esperanto postulas pli eksplicitan markadon, por ke ĝi estu pli vaste komprenata.

Mi povas imagi minimume alternativojn

 • Ĉu vi sidas komforte?
 • Ĉu estas komforte al vi?

el kiuj la unua sonas al mi pli natura.

Se vi parolas pri homoj, kiuj "provizas komforton", miakrede la ĝusta vorto estas "agrabla".

2

Se oni rigardas komfortigi en ReVo:

Havigi komforton al iu:

 • sin komfortigi en sia seĝo;
 • en portebla fajrujo brulis amaseto da lignokarbo, plenigante la ĉambron per komfortiga ardo 1;
 • ŝi venis por plikomfortigi la malfeliĉan beston.

Ankaŭ ekzistas komfortiĝi kaj komfortigi.

La radiko estas substantiveca, komforto:

[ReVo] Ĉio, kio igas la vivadon pli facila, la loĝadon pli oportuna, la hejmon pli ripoziga; ĉio, kio malpliigas penon kaj laciĝon en la ĉiutaga vivo:

Proksima sinonimo prizorgiteco/proviziteco. comfortable [en] = prizorgita.

Laŭ la difino do devus esti komfortigita. Tamen certe la ekzemploj de verba uzo pravigas la uzon de komforta kiel komforthava. Do mi dubas la difinon; oni eĉ povus imagi alian bazon de komfort'.

La artifiko en Revo por komforta:

 • komforte sidi;
 • senti sin komforte;
 • ĉu estas komforte al vi?.

Do oficiale eraroj, devus uzi adverba formo.

Estus pli komforte al mi ...

1

Ĉu tiuj ekzemploj estas bonaj?

Ne, ili estas eraraj. Anstataŭ komforta vi povus pensi pri oportuna (ŝuo, vestaĵo) por eble vidi/senti pli klare kial tiuj frazoj malĝustas.

Se ne, ĉu estas alia maniero esprimi ke homo estas “komforta”?

Jes, ekzemple:

Mi sentas komforton.

Kaj se vi volas demandi tion:

Ĉu vi sentas komforton?

Ĉar komforton oni povas ĝui, senti, voli, ...

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.