5

Mi trovis en vortaroj la vortojn proceso kaj procezo. Se oni aldonas similajn vortojn kiel procedo (el procedi) kaj proceduro, la afero elekti la plej taŭgan fariĝas tre malsimpla.

Vortaroj (ekz.: http://vortaro.net/#procezo kaj http://reta-vortaro.de/revo/art/procez.html#procez.0o) diras ke procezo povas egali al proceso kaj procedo.

Kiel oni povas trovi la plej taŭgan en ĉiu aparta situacio, se ili ĉiuj estas parte sinonimaj?

Mi rimarkis ankaŭ ke proceso estas fundamenta kaj procezo estas en neniu oficiala aldono. Mi scias ka la lingvo estas pli granda ol la oficialaj radikoj, kaj ke ReVo diras ke la vorto proceso ekster juro estas arkaismo. Tamen, la manko de oficiala aldono ŝajnas al mi kiel subtila indiko ke procezo estas ne-necesa por ĉiutaga (kaj komputila) lingvaĵo kaj oni povas uzi nur proceso.

Ĉu mia konkludo estas ĝusta? Aŭ ĉu la uzado de procezo jam estas tiel vasta ke ne eblas reunuigi tiun vortoparon?

Rimarko: mi pensas ke respondoj kiuj inkluzivas ankaŭ procedo kaj proceduro estas tiel bonvenaj kiel respondoj kiuj komentas nur pri proceso kaj procezo.

1 Answer 1

7

Mi sugestas:

 • procedo — metodo konduti aferon aŭ atingi celon ("method, proceedings")
 • proceduro — formala metodo konduti aferon laŭ kutimoj aŭ leĝoj ("procedure")
 • proceso — juĝafero antaŭ tribunalo ("trial") aŭ elstaraĵo de organo
 • procezo — sinsekvo de fenomenoj ("a process")

Tiel procedo koncernas agojn, kaj procezo koncernas fenomenojn pli ĝenerale.

Proceduro estas speco de procedo, kaj procedo estas speco de procezo. Antaŭe oni uzis la vorton proceso por procezo, sed tio nun eviteblas.

Aldone, ekzistas la vortoj:

 • procesio — ceremonia marŝo
 • procesoro — centra parto de komputilo

"To process" estas prilabori, trakti.

2
 • Ho, nun mi rememoris ke tiu dubo aperis antaŭ kelkaj jaroj kiam mi bezonis decidi inter procesoro kaj procezilo (kial unu havas S kaj la alia havas Z?)... Se necese mi kreos novan demandon pri tio.
  – marcus
  Commented Sep 13, 2016 at 14:40
 • Tiu difino de proceso = rilata al tribunalo aŭ organo estas stranga kaj amuza, ĉu ne? Kio estas komuna inter tiuj du signifoj? :-)
  – marcus
  Commented Sep 13, 2016 at 14:45

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.