0

Mi serĉas la terminon por la sento de brulado en la muskoloj, kiam oni faras intensa fizika ekzersado.

En la angla: the burn

En la franca: brûlure musculaire

Guglo proponas "brulvundo", sed tio ne povas esti ĝusta. Tiu esprimo temas pri fajrovundo. En Tekstaro, ĉiuj esprimoj kun "brulvundo" temas pri fajro.

Eble:

  • "muskola brulvundo": sed mi ne parolas pri vundo
  • "muskola brulo": sed mi ne parolas pri fajrobrulo
  • "muskolbrulo": sed mi neniam vidi tiun ĉi esprimon

Viaj pensoj estus plej aprezitaj.

1
  • Mi ne intense fizike ekzercas min, do mi ne scias, kion signifas "la senton de brulado en la muskoloj". Ĉu temas pri "bruligi grason" aŭ alia metabola reakcio? Vi certe ricevos pli bonajn respondojn, se vi precizigos vian demandon. Nov 7, 2021 at 12:13

2 Answers 2

3

muskola brulsento, (tio estas, sento de brulo, ne vera brulado!)

1

Temas pri muskolŝiretoj kaj la termino estas false pozitiva, kvazaŭ io bona. En la germana (mi pensas) Muskelkater (postebrio, hangover). Do speco de inflamsento. inflamo = brulumo. Do muskolbrulumo eblus.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.