0

La sfero de servoj kaj de komerco konsternas ne nur pro la skalo, sed ankaŭ pro la teknika ekipiteco, saturiteco per komputiloj, per cetera aŭtomata aparataro (Boris Kolker. Vojaĝo en Esperanto-lando, p170).

ekipi-t-eco aŭ ek-ipit-eco? Ĉu ĝi havas rilaton al "teceremonio" vorto?

3 Answers 3

2

Mi pensas, ke la baza vorto estas la verbo "ekipi", al kiu PIV donas difinon

Provizi iun aŭ ion per ĉio necesa por la difinita funkcio

Jen estas unu el la ekzemploj

la fabriko estis ekipita per plej modernaj maŝinoj

Do "ekipita" priskribas ion aŭ iun, kiun oni ekipis (pasiva pasinta adjektiva participo).

La sufikso "-ec" esprimas kvaliton aŭ staton de io aŭ iu, ekz. moleco, blankeco. Ŝajnas al mi, ke la aŭtoro uzas la vorton "ekipiteco" por montri gradon de ekipo (rezulto de la ago ekipi). Pravas, ke la esprimo estas peza kaj mi demandas min, ĉu ne la simpla "ekipo" (vd. PIV) sufiĉas.

3
  • "-it-eco" aperas pli ofte, do la aŭtoro ne estas kritikinda.
    – Joop Eggen
    Commented Dec 6, 2021 at 14:25
  • Atenton, ekipita ne estas io aŭ iu sed la priskribo de iu aŭ io. ekipito estus iu aŭ io. Mi samopinias, ekipo ja sufiĉas, ekipiteco estas ebla kunmetaĵo, sed ĝi ankaŭ estas ĝene peza. Commented Dec 6, 2021 at 23:37
  • @EduardoTrápani, mi reskribis la klarigon de "ekipita". Dankon pro la rimarko. Commented Dec 7, 2021 at 7:15
1

ekipi-t-eco aŭ ek-ipit-eco?

Nek, nek:

La neoficialan sufikson -t oni uzas nur post numeraloj. ipit laŭ mia scio ne estas Esperanta morfemo.

Do la du ebloj legi la vorton ekipiteco estas:

Pri la unua vidu la bonan respondon de Juha.

La dua ne havas klaran sencon kaj tute ne sencas en la kunteksto de tiu frazo.

Ĉu ĝi havas rilaton al "teceremonio" vorto?

te·ceremoni·o estas ceremonio pri / kun / per teo (verŝajne la fama japana teceremonio). Do krome, ol ke ambaŭ vortoj estas kunmetaĵoj kaj ke eble oni devus ekip·iĝ·i (kaj per iloj kaj vestoj, kaj per la necesa scipovo) por kondukti tian ceremonion, verŝajne ne estas rilato inter ili.

0

Nu, mi konsentas ke ambaŭ ekipo kaj ekipiteco priskribas la saman aferon, sed ekipiteco pli emfazas la staton de la ekipo nun, kaj eble estis elektita de la skribanto tial. Uzante iom fuŝitan anglan, la diferenco, laŭ mi, estas la diferenco inter "equipment" kaj "equipped-ness".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.