0

How would you translate the word "blowtorch" in Esperanto? I was thinking of flamigilo, but it only has one hit in Tekstaro.

enter image description here

Picture from https://www.flickr.com/photos/58819758@N00/4213632566 (CC-by 2.0)

2 Answers 2

2

Mi sugestas ŝalmo (Fundamenta). La radiko jam enhavas la signifon blovi/ŝprucigi kaj, laŭ la difino en PIV tio estas:

Duobla tubo, per kiu, kombinante brulgason, hidrogenon aŭ acetilenon, kun oksigeno, oni povas ŝprucigi sur difinitan k malvastan lokon tre varmigan flamon, ebligantan luti, veldi aŭ fandi metalojn.

1
  • FWIW, Wikipedia knows the word ŝalmo only in the sense of a music instrument. Even if I cannot weld, it looks to me that the PIV's definition of ŝalmo describes a welding blowpipe rather than a blowtorch. They are different tools. Dec 28, 2021 at 14:36
0

En la Vikipedia artikolo pri portebla kuirilo oni havas terminon blovtorĉo, kvankam mankas la artikolo pri la termino mem. Ambaŭ partoj de la vorto blovtorĉo estas fundamentaj, kaj la kunmetita vorto bazas sur la difinoj de la vortoj, vd. blovi kaj torĉo en PIV, por priskribi, pri kio temas: portebla, malferma fajro, kiun oni povas "blovi", direkti ien.

1
  • Averto! Se vi guglas pri "blovtorĉo", vi certe trovas paĝon kun instrukcioj kiel ĝuste malŝraŭbi riglilojn. Tiu retejo ŝajnas esti aŭtomate tradukita. Dec 26, 2021 at 15:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.