0

Kiel ekskribi kodo de uzula enigado en C++? Tiu devas funkcii tiel, por depost la enigado povos ankaŭfoje enigi. Tio estas:

Enigu io

Preni pomo

Pomo prenis

Rigardi en fenestron En fenestron vidas suno.

En ideo, tiu estas ciklo while, kiu estas kontroli tio, ke enigis la uzulo. T.e:

int ludeto = 1;

void fu_enigado() {
 std::string u_enigado;
 std::cin >> u_enigado;
 
 <...> // ?
}

void LudStato() {
 while(ludeto == 1) {
  switch(ludeto) {
   case 0:
    exit(1);
    break;
   case 1:
    void fu_enigado();
    break;
  };
 };
}

int main() {
 void LudStato()
 return 0;
}

Sed tiu kodo ne funkcias kiel bezone.

2
 • 1
  Bonvenon al StackExchange. Mi ne certas ĉu mi bone komprenas la demandon. Ĉu vi demandas pri programado en C++? Atentu ke ĉi tiu retejo estas por demandi pri la lingvo Esperanto, ne por demandi teknikajn aferojn pri programado. Ĝi ne estas esperantlingva versio de StackOverflow. Parenteze se vi kreas tekstaventuron eble interesus vin ĉi tiu ilo github.com/Esperanto/aventuro/blob/main/dokumentoj/…
  – Neil Roberts
  Jan 14 at 12:25
 • Ho, mi ne scias, ke tiuĉi retejo ne estas eo-versio de stackoverflow. Dankon, ke vi sciigas min pri tia aĵo.
  – Utorko
  Jan 14 at 19:48

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.