0

Mi volas traduki "slot machine" en esperanto. Mi trovis la vortojn "ludmaŝino" kaj "monludmaŝino" en la retejo de Glosbe. Ĉu ili taŭgas (eble estas tro ĝeneralaj)? Ĉu estas alia opcio?

enter image description here

Bildo: Yamaguchi先生, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, Wikimedia Commons

2
  • Aŭtomate mi pensis, ke temas pri "ludaŭtomato". Kp. "monaŭtomato". Feb 24, 2022 at 8:07
  • slot machine laŭtlitere signifas moneraŭtomato, kie slot estas longrektangula truo por enmeti la monerojn. Tamen tio estas specifa anglismo. En la germana kaj nederlanda estas ludaŭtomato.
    – Joop Eggen
    Feb 28, 2022 at 21:07

2 Answers 2

2

Por aldoni ankoraŭ alian proponon, la vortaro de John Wells havas ĉi tion:

slot machine (vend-, vet-)aŭtomato

Eble la unua propono vendaŭtomato temas pri alia afero per kiu oni povas simple aĉeti aferojn. La propono vetaŭtomato ŝajnas taŭga por ĉi tiu afero, kaj ĝi estas kvazaŭ kombino de la proponoj de Paul kaj Juha.

1
  • Jes, mi samopinias, ke vetaŭtomato estas plej taŭga, ĉar fakte la formo de ludado estas veto. Feb 26, 2022 at 9:24
2

Mi ankaŭ proponus eble "vet-maŝino".

Sed pli ĝenerale, mi dirus ke tio ĉi estas perfekta ekzemplo de tio ke oni ne devas ĉiam havi en Esperanto unu precizan kaj unikan terminon. La kunteksto, kombinite kun la logiko de la vorto-partoj sendube trafos perfekte la celitan ideon sendepende de kiu el la proponitaj vortoj oni elektus.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.