1

Kiun formon oni devus uzi?

0 frazo aldonita

0 frazoj aldonitaj

Laŭ la reguloj pri pluraloj de Unicode Esperanto havas singularan formon por 1, kaj pluralan por ĉiuj aliaj kvantoj (do ankaŭ por 0).

1 frazo
0,2,3,4,5,... frazoj

Sed laŭ mi devus esti:

0 frazo
1 frazo
2,3,4,5,... frazoj

En Tekstaro aperas ambaŭ, sed mi ŝatus scii ĉu ekzistas normo.

3
 • 2
  Vidu ankaŭ la jenan demandon kiu estas la sama sed en esperanto esperanto.stackexchange.com/questions/1192/…
  – Neil Roberts
  Mar 28 at 17:09
 • Dankon, mi ne estis vidinta ĝin. Mi tamen ne tro scias kion fari kun la reguloj de CLDR. La demando estiĝis ĉar en Mozilla iu demandis kial mi aldonis tradukon por "0" se tio ne ekzistas aparte. Por ili la normo estas kompreneble CLDR ... Mar 28 at 17:38
 • @NeilRoberts if you want to flag it as duplicate, go ahead. Mar 29 at 2:01

1 Answer 1

1

Laŭ PMEG 8.2.4. Nombro – specialaj okazoj ambaŭ eblas.

Nul kaj malpli

Kiam nul estas uzata kiel nombra priskribo, oni povas heziti, ĉu uzi unu-nombron aŭ multe-nombron, ĉar nul estas nek unu, nek pluraj. Oficiala regulo ne ekzistas. Oni povas rezoni en du manieroj:

 • Aŭ oni uzas J nur por nombroj super unu, do ne por ekz. nul aŭ 0,5.
 • Aŭ oni uzas J por ĉiuj (pozitivaj) nombroj krom ekzakte unu, do ankaŭ por nul kaj por nombroj inter nul kaj unu, ekz. 0,5.

Ambaŭ aliroj estas egale logikaj:

 • Post tio restos nul homo(j). Ĉi tia uzado de nul aperas preskaŭ nur en poezio k.s. Normale oni dirus neniu homo (aŭ neniuj homoj).
 • Mi aĉetis nul komo kvin kilogramo(j)n da rizo.

[…]

3
 • Aldone: tamen Mi aĉetis duonan kilogramon da rizo. Krome - ne devige - sed: Nul homoj vizitis la restoracion. kaj Nul homo vizitis la necesejon.
  – Joop Eggen
  Apr 1 at 7:28
 • Pardonu, mi ne komprenas vian komenton, @JoopEggen.
  – das-g
  Apr 2 at 8:13
 • 1
  duona + singularo estas klara. Pri la ceteraj kazoj: jes, tre malforta argumento mia: necesejo po unu persono, restoracio po pluraj.
  – Joop Eggen
  Apr 2 at 18:34

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.