0

Temas pri la sekvoj de la fondo de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT). (La Klarvido de Hoctor Hodler, en "Esperanto", 1345 (4), Aprilo 2020, p77)

3
 • Kio estas simpligenda laŭ vi? Aŭ kio ne kompreneblas? May 23, 2022 at 23:26
 • Mi ne komprenas ke kiu estas la subjekto de la frazo.
  – user64617
  May 24, 2022 at 4:48
 • "La temo estas la sekvoj de la ..."
  – Joop Eggen
  Jun 27, 2022 at 15:39

1 Answer 1

1

temi estas unu el la verboj, kiuj ne bezonas subjekton

Jen la klarigo

Temi ne bezonas subjekton, sed havas normale pri-komplementon, kiu montras la temon

Leginte tion, kio estis antaŭe menciita:

Parte tio ŝuldiĝas al la skismo, kiu okazis en 1921, nome al la disduiĝo de “neŭ­tra­luloj” kaj laboristoj.

mi supozas ke tiu temas pri estas klarigo pri la disduiĝo.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.