1

To save money, two or more people might book and use a single two- or multi-bed hotel room together, rather than each a hotel room for themselves, i.e., they share a hotel room.

How would this be expressed in Esperanto? Can "kunhavigi" as per Vanege's answer to How does one express "to share" in Esperanto? be used, even though the guest won't own the hotel room? Would "kunuzi" be better in that regard? Or is there some completely other way to convey this scenario concisely?


Por ŝpari monon, du aŭ pli homoj povus mendi kaj uzi (t.e., tie tranokti) du- aŭ plur-litan hotelĉambron kune, anŝtataŭ ĉiu po apartan hotelĉambron.

Kiel oni esprimu tion en Esperanto? Ĉu per "kunhavigi" laŭ la respondo de Vanege al How does one express "to share" in Esperanto?, kvankam la ĉambron ne apartenus al ili (t.e., ili nur lu-posedus kaj ne proprietus la ĉambron)? Ĉu "kunuzi" estus pli taŭga? Aŭ ĉu estas tute alia maniero esprimi tian situacion koncize?

4 Answers 4

2

Vi povas ĝenerale uzi dividi, ĉi okaze, la ĉambron. Oni vidas la ĉambro kiel tuton, kaj ĉiu ricevas/prenas sian "parton" (liton, angulon, breton...). Ĉambro, en via situacio, estas iel metaa, do oni povas subkompreni prezon.

Ni dividu ĉambron

dividi (PIV):

b) kiam ĉiu prenas sian havotaĵon:
dividi heredon kun fratoj 

Se la kunteksto estas evidenta por ĉiuj, dum vi organizas tian vojaĝon, la jeno kompreneblus:

Ni dormu/loĝu samĉambre
Ni luprenu/mendu plurlitajn ĉambrojn

La demando menciita de vi pravigus tiun uzon de dividi eĉ se vi opinias ke kundividi estus pli ĝusta.

Oni uzas tiun frazon ankaŭ en la mendilo por la Universala Kongreso en Montrealo 2022 (kio estas indico de kompreneblo):

Mi dividos la ĉambron kun kongresano(j)

Mi dividos la ĉambron kun kongresano(j) _________
_________, kies kongresa(j) numero(j) estas _________
[…]

2

JES okazis en hotelo Botax ... ĉiuj, kiuj mendis propran ĉambron povis havi propran, sen bezoni kunloĝi kun hazardaj aliuloj. https://sezonoj.ru/2016/01/hungario/

1

More generally about sharing…

dividi

"to divide"

 1. in sense of mathematics: dividi 20 per 3

 2. to divide into parts:.

  • La rivero dividas la urbon en du partojn.

   Note, that the parts need not to be equal-sized, but often are presumed to be:

  • dividi kukon en kvar partojn

   If you need to specify that the parts are equal-sized, use egale dividi, duonigi, trionigi…

distribui

"to distribute"

  • distribui monon al la malriĉuloj

Once again the parts need not to be equal-sized, but often are presumed to be.

disdividi

"to spread out, to split"

  • disdividi substancon en medion
  • disdividi la landon inter si

Presumed to be an unequal division.

onigi

"to divide into parts"

= dividi (en la matematika senco)

Naturally there are the more specific duonigi, trionigi…

partigi

"to divide into parts"

  • partigi la laboron

= dividi (en la ne-matematika senco)

This is often understood to mean an unequal division.

conclusion

Common for all those above is that something is concretely or figuratively divided or split into parts. In your example of sharing a hotel room, it is like Eduardo Trápani says, you are most likely referring to sharing the price. For that dividi is fine. Kunuzi will also do, but that refers to sharing the room itself, and says nothing about sharing the price.

1

Ni kunluis (kunrezervis, kunprenis...) hotelĉambron. Mi kunluis (kunrezervis, kunprenis...) hotelĉambron kun mia kunvojaĝanto.

Ni prenis ĉambron po du. Mi prenis ĉambron po du kun mia kunvojaĝanto.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.