0

To save money, two or more people might book and use a single two- or multi-bed hotel room together, rather than each a hotel room for themselves, i.e., they share a hotel room.

How would this be expressed in Esperanto? Can "kunhavigi" as per Vanege's answer to How does one express "to share" in Esperanto? be used, even though the guest won't own the hotel room? Would "kunuzi" be better in that regard? Or is there some completely other way to convey this scenario concisely?


Por ŝpari monon, du aŭ pli homoj povus mendi kaj uzi (t.e., tie tranokti) du- aŭ plur-litan hotelĉambron kune, anŝtataŭ ĉiu po apartan hotelĉambron.

Kiel oni esprimu tion en Esperanto? Ĉu per "kunhavigi" laŭ la respondo de Vanege al How does one express "to share" in Esperanto?, kvankam la ĉambron ne apartenus al ili (t.e., ili nur lu-posedus kaj ne proprietus la ĉambron)? Ĉu "kunuzi" estus pli taŭga? Aŭ ĉu estas tute alia maniero esprimi tian situacion koncize?

2 Answers 2

1

Vi povas ĝenerale uzi dividi, ĉi okaze, la ĉambron. Oni vidas la ĉambro kiel tuton, kaj ĉiu ricevas/prenas sian "parton" (liton, angulon, breton...). Ĉambro, en via situacio, estas iel metaa, do oni povas subkompreni prezon.

Ni dividu ĉambron

dividi (PIV):

b) kiam ĉiu prenas sian havotaĵon:
dividi heredon kun fratoj 

Se la kunteksto estas evidenta por ĉiuj, dum vi organizas tian vojaĝon, la jeno kompreneblus:

Ni dormu/loĝu samĉambre
Ni luprenu/mendu plurlitajn ĉambrojn

La demando menciita de vi pravigus tiun uzon de dividi eĉ se vi opinias ke kundividi estus pli ĝusta.

Oni uzas tiun frazon ankaŭ en la mendilo por la Universala Kongreso en Montrealo 2022 (kio estas indico de kompreneblo):

Mi dividos la ĉambron kun kongresano(j)

Mi dividos la ĉambron kun kongresano(j) _________
_________, kies kongresa(j) numero(j) estas _________
[…]

0

JES okazis en hotelo Botax ... ĉiuj, kiuj mendis propran ĉambron povis havi propran, sen bezoni kunloĝi kun hazardaj aliuloj. https://sezonoj.ru/2016/01/hungario/

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.