0

I need help with translating historical ship types to Esperanto. It's an easy thing to do when it's about things like Galleon (Galiono, right), but when it's about things like Catboat, or Clipper - it's a nightmare. I wonder, if there's some sort of list for such terms in Esperanto? I'm mostly interested in XV-XVI century ships, but anything from this list would help: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ship_types Also, just terms for Catboat and Clipper will answer this question. Thank you very much in advance.

1 Answer 1

0

Mi ne scias ĉu ekzistas aŭtoritata listo por io tiel specifa, sed mi proponas du eblojn.

  1. vidi kiel aliaj lingvoj solvis tion. Por catboat oni trovas rektan prunton de la tuta nomo, kiu verŝajne rezultus katboato aŭ adaptiĝon de la cat parton, ekzemple Кэт (ket) en la rusa, kiu tamen rilatas la velon pli ol la ŝipon.

  2. menciinte la anglan nomon de la afero, uzi ĝiajn ĉefajn trajtojn por krei mallongan novan esperantlingvan nomon. Por catboat povus esti unuvela unumasta, aŭ unumasta velŝipo ekzemple. En kunteksto oni devus povi scii pri kio temas, sen bezoni detali ĉion (velo rektangula ne simetria, kun masto tute antaŭe, ktp.).

Por clipper rekta prunto estas plej ofta. En PIV ekzemple vi trovos la vorton klipero: Rapida, multetonela velŝipo.

3
  • Mi ne pensas ke "katboato" estas akceptebla, ĉar tiu speco de ŝipo ne rilatas al kato. Aug 8 at 17:20
  • @GrégoireC kataro rilatas nek katon, nek aron ... klipero rilatas nek klipon nek eron ... PMEG - ŝajnaj kunmetaĵoj Aug 8 at 17:43
  • 1
    Mi scias ke tiaj vortoj ekzistas. Oni devas eviti ilin. Aug 8 at 18:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.