2

I have recently started studying Esperanto on Duolingo.

In an exercise about professions, it used "soldato" to mean "soldier" and "milito" to mean "war", but, given this, couldn't you just add the "-ist" suffix to get the word "militisto" for soldier?

Is it wrong or is there a difference?

1 Answer 1

3

Laŭ la difinoj en PIV, soldato estas ordinara ano de armeo kaj militisto estas profesia armeano.

Militisto estas profesiulo, sed soldato ne nepre estas tia. Tial rekrutigo tuj rezultas soldatojn, sed ne militistojn.

Soldato estas cetere la plej malaltranga ano de armeo kaj kiam oni uzas tiun vorton oni iel substrekas tion.

Indas noti ke oficiro estas militisto, sed ne soldato.

3
  • Hm, kiel vi nomas oficirojn en pactempa rezervo? Ili kiuj havas normalan laboron, sed ĉe militotempo rolas kiel oficiroj. Ĉu ili estas militistoj aŭ soldatoj? Oct 25, 2022 at 6:41
  • @JuhaMetsäkallas, dum pacaj tempoj ili estas rezervistoj. Se vi volas priskribi ilian rolon dum milita tempo, vi devas konsideri ilian rangon kaj la profesiecon de ilia rolo en tiu momento. Se ili estos oficiroj, do ili tiam estos militistoj, aŭ armeanoj, sed ne soldatoj. Kiel ĉiam, tio dependas de la persono kiun vi celas informi. soldato estas ĝenerala kaj komprenebla. Invadatoj ekzemple ne nepre scias pri rangoj, ili vidas nur soldatojn. Oct 25, 2022 at 12:45
  • Pri "Indas noti ke oficiro estas militisto, sed ne soldato.": Ĉu tio eble dependas de la lando? En la svisa armeo estas ankaŭ ne-profesiaj oficiroj. (Vidu Grade der Schweizer Armee)
    – das-g
    Oct 29, 2022 at 8:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.