0

Ĉu en tiu ĉi frazo

Kaj ŝi kaj li ne emis veni.

oni nepre devas uzi nek ... nek?

Nek ŝi nek li emis veni.

La frazo okazis dum normala ĉiutaga interparolado. En la momento aŭdeblis strangete sed eble ĝi tamen gramatike ĝustas.

Se parolanto malfrue rimarkas ke la dua parto estas negativa, estus tro peze rediri la tutan subjekton kun la sama emfazo, uzante nek ... nek. Tio okazis ĉi foje, mi pensas.

1
  • Vi pravas en ambaŭ punktoj. En parolo estus tro peze rediri, sed en la teksto oni korektu, ĉar kaj… kaj… ne… sonas strange. Apr 19 at 6:54

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Browse other questions tagged or ask your own question.