0

Ĉu en tiu ĉi frazo

Kaj ŝi kaj li ne emis veni.

oni nepre devas uzi nek ... nek?

Nek ŝi nek li emis veni.

La frazo okazis dum normala ĉiutaga interparolado. En la momento aŭdeblis strangete sed eble ĝi tamen gramatike ĝustas.

Se parolanto malfrue rimarkas ke la dua parto estas negativa, estus tro peze rediri la tutan subjekton kun la sama emfazo, uzante nek ... nek. Tio okazis ĉi foje, mi pensas.

1
  • Vi pravas en ambaŭ punktoj. En parolo estus tro peze rediri, sed en la teksto oni korektu, ĉar kaj… kaj… ne… sonas strange. Commented Apr 19, 2023 at 6:54

1 Answer 1

1

Estas diversaj eblecoj envortigi saman sencon.

  • Kaj ŝi kaj li ne emis veni.
  • Nek li nek ŝi emis veni.
  • Ambaŭ li kaj ŝi ne emis veni.

Ktp. Ja Esperanto estas tre fleksebla lingvo!

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.