0

Oni neniam eĉ scietis pri kio fariĝis el ili. (Mil naŭcent okdek kvar: p25)

La angla versio:

One never had the smallest clue as to what had happened to them.

Ĉu ne "fariĝis el" devu esti "fariĝis al" ĉi tie? Cetere ĝenerale, kio estas la diferenco inter "fariĝis el" kaj "fariĝis al"?

1 Answer 1

0

Pli laŭlitera traduko estus: pri kio okazis al ili.

Oni faris ŝanĝon en la traduko, tute akcepteblan, ekzemple por specifa nuanco. Bonvolu noti ĉe Esperanto-tradukoj povus temi pri duagrada traduko, traduko el tradukita lingvo. Tamen se temas pri Donald Broadripp, tio ne estas tre verŝajna.

Estas alia formulado, traduko de: what had become from them.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.