0

Ekzemple: Anstataŭ "Tiu sperto denove igis min fortanima" mi dirus "Tiu sperto reigis min fortanima"

Mi neniam vidis tiun vorton uzata. Ĉu ĝi ne estas ĝusta? Plue, temas pri poezia uzo.

1 Answer 1

0

En tekstaro mi trovas 3 uzojn de tiu verbo. La unua el ili

La antaŭtagon, Josefino reigis la komunikaĵon inter la du ĉambroj, kiel ŝi […]

ŝajnas al mi en simila senco kaj strukturo, kiel vi celas. Do ŝajnas esti sufiĉe nekutima kombinaĵo, sed tamen kelk(maloft)foje uzita en literaturo.

Laŭ oni sufiĉe bone komprenas la celitan signifon / sencon.

Plue, temas pri poezia uzo.

Nu, en poezio oni ĉiukaze rajtas preni pli da lingva libereco kaj eĉ ĉu poemo estu (laŭvorte) komprenebla (aŭ kiom laŭvorte komprenebla ĝi estu) estu decido de la poeto.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.