0

Mi ripete trovas ke konsekvence al nia emo por uzi adjektivon+iĝi anstataŭ fariĝi+adjektivon kiel antaũe, mi ne scias kie enmeti adverbojn. Ekzemple, se mi volas diri: "la du sonoj (fari)ĝis tro similaj" mi emas preference diri: "la du sonoj tro similiĝis". Sed mi vere ne ŝatas la fluon de la frazo.

Ĉu eĉ enmeto de tro antaŭ de verbo estas gramatika? Mi povus aldoni tro multe sed mi volas lerni se tiu estas la sola solvo.

6
  • Kial "fariĝi"? ... "iĝi" sufiĉas. "La du sonoj iĝis tro similaj". Commented Apr 28 at 21:17
  • Kvankam via propono funkcias mia demando estas fokusita je la frazo enhavanta "similiĝis". Ŝanĝo de fariĝi al iĝi estas nur kosmetikaĵo tiamaniere ke mi ne stumblas pro ĝi Commented Apr 29 at 0:17
  • Kelkaj faras distingon inter "fariĝi" kaj "iĝi", sed tio ne estas norma uzo. Commented Apr 29 at 7:18
  • 1
    Estas neniu kialo eviti "fariĝi/iĝi + adjektivo". Tio estas la plej klara maniero por montri, pri kio temas. Cetere tiam vi ne havas vian problemon kien enmeti la vorteton "tro". Notu, ke ĉi-okaze vi ankaŭ povus uzi la verbon "ŝanĝiĝi" aŭ "La du sonoj ŝanĝiĝis al tro similaj". Commented Apr 29 at 7:23
  • Ho, mi ne sciis tion. Mi trovis fantastajn kialojn de tiu kiu vi diras je esperanto.stackexchange.com/questions/3174/…. Certe estas subtila ŝanĝo de signifo nepre ne semantika por la plejparto de Esperantujo; sed mi ne rimarkus ĝin neregula. Commented Apr 29 at 7:30

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Browse other questions tagged or ask your own question.