6

Ĉu la vira karesforma sufikso '-ĉjo' efektive havas malsaman prononcon ol 'ĉo'? Se jes, kio estas la diferenco?

1
 • Estus bone, se oni farus elŝuteblajn sondosierojn kun la du sonojn. Bedaŭrinde mia loĝeja estas tro brua.
  – Max
  Commented Sep 14, 2016 at 15:43

5 Answers 5

5

En rapida parolo oni ne klare distingas "ĉo" de "ĉjo". Sed fakte ili estas malsamaj. En "ĉo", la voĉkordoj vibras nur dum la elparolado de "o". En "ĉjo", la voĉkordoj vibras dum la elparolado de "j" kaj "o".

La voĉkordoj ne vibras (senvoĉa):

La voĉkordoj vibras (voĉa):

Vidu pli en PMEG kaj sonajn ekzemplojn en la respondo de makis

4

AFAIK they are pronounced differently. In rough phonetic transliteration: /tSIo/ (unvoiced alveolar fricative, followed by a short and open [I] (JC Wells calls it "gliding non-syllabic"), followed by a closed [o]) vs /tSo/ (the same, but without the [I] sound).

Laŭ mi oni prononcas ilin malsame. Sufikso -ĉjo estas /tSIo/, ĝi enhavas mallongan kaj malferman [I] sonon. Sed -ĉo estas nur /tSo/, sen tiu sono.

10
 • 1
  La demando estas en Esperanto. Do eble la respondo devus esti en Esperanto. Tamen via respondo estas bona. Commented Sep 14, 2016 at 9:51
 • @LyubomirVasilev Pardonu min, mia Esperanto ne estas tro bone. Commented Sep 14, 2016 at 9:58
 • Is your transliteration representing the letter ‘c’ instead of ‘ĉ’? Or is the /tS/ supposed to be /t͡ʃ/
  – Neil Roberts
  Commented Sep 14, 2016 at 12:02
 • @NeilRoberts The latter. "c" would be /ts/. I'm using SAMPA (phon.ucl.ac.uk/home/sampa/index.html) for the transliteration. Commented Sep 14, 2016 at 12:11
 • Isn't j pronounced /j/, not /I/?
  – Max
  Commented Sep 14, 2016 at 15:20
4

Tute malsamaj ili estas. Ĉiu litero estas prononcata en Esperanto.

(Klaku la vorton por aŭdi ĝin)

4
 • 1
  Tute malsamaj, ĉu? Evidente miaj oreloj ankoraŭ ne estas sufiĉe trejnitaj al Esperanto - kiam oni alparolas mian amikon Anĉjo, ja ŝajnas al mi ke ili nomas lin anĉo! Fakte mi kredas ke tre malmultaj lingvoj efektive distingas inter /tʃ/ kaj /tʃj/.
  – jzknuckles
  Commented Sep 14, 2016 at 18:25
 • 1
  @jzknuckles Eble "tute" estas troigo. :P Tamen, ili ja estas malsamaj. Jen, pere de forvo: paĉjo kaj sandviĉo
  – makis
  Commented Sep 14, 2016 at 18:38
 • 2
  En rapida parolo oni ne klare distingas "ĉo" de "ĉjo". Sed fakte ili estas malsamaj. En "ĉo", la voĉkordoj vibras nur dum la elparolado de "o". En "ĉjo", la voĉkordoj vibras dum la elparolado de "j" kaj "o". PMEG - Bazaj elparolaj reguloj
  – Marco
  Commented Sep 14, 2016 at 19:28
 • @Marco Vi devintus afiŝi tion kiel respondon anstataŭ nur komenton, tio estas precize kion mi serĉis! Dankon!
  – jzknuckles
  Commented Sep 15, 2016 at 8:44
3

Because every letter in Esperanto has a single sound associated with it, there will never be a phonetically arbitrary spelling difference. In this case, the Jo makes the suffix sound like [ch-ee-ó] as opposed to [ch-ó]

Laŭ la Esperanta sonsistemo, ĉiu litero havas nur unu sonon, do iam ajn ekzistas diferencan manieron de ortografio, ankaŭ ekzistos diferencan manieron de prononco

Mi esperas, ke tiu helpis vin :)

3

Ili estas malsamaj, kaj la malsameco estas precize kiel skribite: j elparoliĝis tute same kiel en aliaj vortoj. Paĉjo elparoliĝis kiel paĉ antaŭ jo.

They are different, and the difference is exactly as written: j makes the same (semivowel) sound here as it does in other contexts. Paĉjo is pronounced like paĉ followed by jo

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.