6

Ĉu la vira karesforma sufikso '-ĉjo' efektive havas malsaman prononcon ol 'ĉo'? Se jes, kio estas la diferenco?

 • Estus bone, se oni farus elŝuteblajn sondosierojn kun la du sonojn. Bedaŭrinde mia loĝeja estas tro brua. – Max Sep 14 '16 at 15:43
5

En rapida parolo oni ne klare distingas "ĉo" de "ĉjo". Sed fakte ili estas malsamaj. En "ĉo", la voĉkordoj vibras nur dum la elparolado de "o". En "ĉjo", la voĉkordoj vibras dum la elparolado de "j" kaj "o".

La voĉkordoj ne vibras (senvoĉa):

La voĉkordoj vibras (voĉa):

Vidu pli en PMEG kaj sonajn ekzemplojn en la respondo de makis

| improve this answer | |
4

AFAIK they are pronounced differently. In rough phonetic transliteration: /tSIo/ (unvoiced alveolar fricative, followed by a short and open [I] (JC Wells calls it "gliding non-syllabic"), followed by a closed [o]) vs /tSo/ (the same, but without the [I] sound).

Laŭ mi oni prononcas ilin malsame. Sufikso -ĉjo estas /tSIo/, ĝi enhavas mallongan kaj malferman [I] sonon. Sed -ĉo estas nur /tSo/, sen tiu sono.

| improve this answer | |
 • 1
  La demando estas en Esperanto. Do eble la respondo devus esti en Esperanto. Tamen via respondo estas bona. – Lyubomir Vasilev Sep 14 '16 at 9:51
 • @LyubomirVasilev Pardonu min, mia Esperanto ne estas tro bone. – Oliver Mason Sep 14 '16 at 9:58
 • Is your transliteration representing the letter ‘c’ instead of ‘ĉ’? Or is the /tS/ supposed to be /t͡ʃ/ – Neil Roberts Sep 14 '16 at 12:02
 • @NeilRoberts The latter. "c" would be /ts/. I'm using SAMPA (phon.ucl.ac.uk/home/sampa/index.html) for the transliteration. – Oliver Mason Sep 14 '16 at 12:11
 • Isn't j pronounced /j/, not /I/? – Max Sep 14 '16 at 15:20
4

Tute malsamaj ili estas. Ĉiu litero estas prononcata en Esperanto.

(Klaku la vorton por aŭdi ĝin)

| improve this answer | |
 • Tute malsamaj, ĉu? Evidente miaj oreloj ankoraŭ ne estas sufiĉe trejnitaj al Esperanto - kiam oni alparolas mian amikon Anĉjo, ja ŝajnas al mi ke ili nomas lin anĉo! Fakte mi kredas ke tre malmultaj lingvoj efektive distingas inter /tʃ/ kaj /tʃj/. – jzknuckles Sep 14 '16 at 18:25
 • 1
  @jzknuckles Eble "tute" estas troigo. :P Tamen, ili ja estas malsamaj. Jen, pere de forvo: paĉjo kaj sandviĉo – makis Sep 14 '16 at 18:38
 • 2
  En rapida parolo oni ne klare distingas "ĉo" de "ĉjo". Sed fakte ili estas malsamaj. En "ĉo", la voĉkordoj vibras nur dum la elparolado de "o". En "ĉjo", la voĉkordoj vibras dum la elparolado de "j" kaj "o". PMEG - Bazaj elparolaj reguloj – Marco Sep 14 '16 at 19:28
 • @Marco Vi devintus afiŝi tion kiel respondon anstataŭ nur komenton, tio estas precize kion mi serĉis! Dankon! – jzknuckles Sep 15 '16 at 8:44
3

Because every letter in Esperanto has a single sound associated with it, there will never be a phonetically arbitrary spelling difference. In this case, the Jo makes the suffix sound like [ch-ee-ó] as opposed to [ch-ó]

Laŭ la Esperanta sonsistemo, ĉiu litero havas nur unu sonon, do iam ajn ekzistas diferencan manieron de ortografio, ankaŭ ekzistos diferencan manieron de prononco

Mi esperas, ke tiu helpis vin :)

| improve this answer | |
3

Ili estas malsamaj, kaj la malsameco estas precize kiel skribite: j elparoliĝis tute same kiel en aliaj vortoj. Paĉjo elparoliĝis kiel paĉ antaŭ jo.

They are different, and the difference is exactly as written: j makes the same (semivowel) sound here as it does in other contexts. Paĉjo is pronounced like paĉ followed by jo

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.