5

(You're more than welcome to correct my grammar!)

Mi estas leganta libron en Esperanto (Libazar' kaj Tero) kaj mi ofte trovas la saman vorton: silanverino. Sed, mi ne povas konjekti nek ĝian signifon nek ĝiajn radikojn.

Mi suspektas, ke silanverino estas inventita vorto. Mi hieraŭ serĉis dum la tuta tago en la interreto kaj paperaj vortaroj... sed nenio aperis...

Bonvolu helpi min!

3
  • 1
    I think this article has the answer, but I'm too tired to parse it right now: Legu pri tio cxi tie: esperanto.net/literaturo/lg/libazarterrec.html Kaj bonvenon al StackExchange! Commented Sep 15, 2016 at 15:25
  • 1
    It occurs not a single time on tekstaro.com, so I think it is indeed made up. --- Gxi ne aperas on tekstaro.com, tiel mi pensas silanverino estas vere inventita vorto. Commented Sep 15, 2016 at 15:41
  • Dankon! Mi ne volas legi tro multe (por eviti ĝojestingojn), sed mi povas kompreni, ke "silanverino" estas inventita vorto. Commented Sep 15, 2016 at 15:41

1 Answer 1

6

Via suspekto pravas. Laŭ la recenzo trovita de Charlotte SL, la difino estas

ano de ina etno sur la for-fora planedo Libazar'. Tiuj Silanverinoj kapablas superi la neimageble grandajn distancojn en la sidera spaco, kaj virinforme aperi sur Tero. Ili havas ĉiujn ecojn de ideala edzino kaj de ideala homo.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.