9

In the song "Societo de Vivantaj Poetoj" by La Perdita Generacio, there are the words:

triangulo
ĉiangulo
vialangulo

And later:

triangule
ĉiangule
vialangule

I know what a triangulo is, and assume ĉiangulo is "this angle" (though what exactly those words mean together I'm unsure), but what's vialangulo? "Your-tongue-person"??

2
 • Any LPG band members on this site who can enlighten us? ;-)
  – kristan
  Commented Sep 16, 2016 at 4:16
 • 3
  I just sent the link to Tomas from the PG. Commented Sep 16, 2016 at 8:40

2 Answers 2

11

Kiam oni diskutas tekstojn de LGP indas scii ke mi ŝatas lirikan ambiguecon. Tio iom kontrastas fundamentan ideon en esperanto — klareco. Mi devas konfesi ke la limo inter la malpreciza kaj la malkomprenebla/sensignifa estas malvasta, kaj ke mi verŝajne stumblis flanken plurfoje.

Pri la teksto de Societo.... mi tamen sentas fieron daŭre 11 jarojn poste. :-)

 • vialangulo = ulo vialanga = ulo de via lango = iu kiu havas la econ de via lango (komp. fremdulo = ulo fremda = iu kiu havas la econ esti fremda)

Cetere pri ĉiangulo: mi celas ke ĝi signifu kaj ĉi angulo kaj ĉio angulo (laŭ la regulo ke oni libere aŭ tenas aŭ perdas o-finaĵojn en kumetaĵoj.) Per tio mi volas priskribi senton samtempe ĉi tie kaj ĉie.

Mi supozas ke vi notis ke la lasta vorto eksenlime ankaŭ estas ambigua.

2
 • Nu, mi ankoraŭ ne scias kio estas la "eco de via lango", sed ĝi ja estas bela kanto :-).
  – kristan
  Commented Sep 19, 2016 at 3:31
 • 1
  pri poezio oni foje bezonas tikli sian imagokapablon, cxu ne? ;-)
  – Tomio
  Commented Sep 19, 2016 at 11:27
7

From reading the poem, these stanzas precede stanzas referring to kissing. So literally it could just mean, as you said, "your tongue person", which I'm guessing translates to "person with your tongue".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.