3

Jen la difino de PIV pri verko:

  • 1 Arta aŭ scienca produkto: koniĝas majstro laŭ sia verkoZ; la fino kronas la verkonZ; miaj lastaj tradukitaj verkojZ; ĝi estas verko, kiu traktas pri unu el la aktualaj sociaj demandojZ; verko de antaŭ longe mortinta klasikuloZ; mi legis ĉiujn verkojn de Z.; la verkoj de DanteB.
  • 2 (f) Rezulto de agado: tiu malordo estas la verko de fremdulojB; la popolo forgesis, ke ĉiuj verkoj de Herhor estis nur plenumo de la intencoj de la juna faraonoB; ili ŝajnigas, ke la atako kontraŭ la temploj estas la verko de FenicianojB.

Do, libro estas verko ĉar rezulto de la arto de skribado. Videoludo estas verko ĉar rezulto de diversaj artoj kaj sciencoj. Motoro estas verko ĉar rezulto de scienco.

Sed ĉiu homa kreaĵo estas rezulto de arto kaj de scienco, ĉu ne? Do ĉu la verkeco de iu kreaĵo venas de la intenco de la aŭtoro? Tiel, kreaĵoj kreitaj sen homa konscia intenco (kiel fekaĵoj aŭ montoj) ne estus verkoj.

2 Answers 2

2

La aferoj, kiujn oni povas nomi "kreaĵo" kaj "verko", estas plejparte samaj. Laŭ mi, ĉiu verko estas kreaĵo, sed ekzistas kreaĵoj (ekzemple multaj ne kreitaj de homoj) kiuj ne estas verkoj. Tamen, la vortojn mem oni uzas en malsamaj kuntekstoj, kaj ili kreas malsamajn tonojn:

  • Ĉi tiu rakonto estas verko de geniulo.
  • Ĉi tiu rakonto estas kreaĵo de freneza strangulo.

Aldone, oni ofte uzas kreaĵon por nomi tiujn aferojn kreitajn de Dio. La ekzemplo de PIV: neniu kreaĵo estas por mi tiel abomena, kiel araneo.

Mi diru ke ne ĉiu verko devas esti de homoj. Oni povas diri: La Granda Kanjono estas verko de akvo, sablo, kaj tempo. (pro la dua difino en via demando).

1

Ŝajnas al mi, laŭ mia propra reserĉo, ke por nomi ion verko, ĝi devas necese esti skribinta. Kreaĵoj povas aparteni al aliajn kategoriojn. Verkoj estas kreaĵoj, sed kreaĵoj povas esti verkoj aŭ aliaj artaĵoj.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.