4

Mi ĵus lernis la vorton unukornulo, kaj pensis al mi, ke ĝi estus erara ĉar ne temas pri homo.

Lau ReVo -ul tute ne havas nur homa signifon, sed la fundamentaj tradukoj uzas la vortojn person, Person, człowiek, особа, kiuj (certe la germana kaj la angla - mi ne certas pri la pola kaj la rusa) signifas homo.

Ĉu ekzistas, krom unukornulo, nehomajn ulojn?

5

PIV havas iomete malsaman difinon en tri partoj. La unua difino ja estas nur indivduo, kaj tio povas nur metafore esti besto. La dua difino tamen uzas ĝin por difini kategorion de besto, kaj tio ja havas plurajn ekzemplojn:

  • amebuloj
  • araneuloj
  • duvalvuloj
  • mamuloj
  • skvamuloj
  • sponguloj
  • 2
    Kaj kiu povus forgesi la fifaman forfikulon! – jzknuckles Sep 18 '16 at 8:44
  • "Forfikulo" ne enhavas la sufikson "-ul-". – Marcos Cramer Sep 19 '16 at 21:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.